Vuoden Rajaseututunnustukset Pohjois-Karjalaan kiitoksena paikallista elinvoimaisuutta ja elämänlaatua edistävästä työstä

9.9.2023

Rajaseutu ry palkitsi Vuoden 2023 Rajaseututunnustuksilla yhteisöllisyyttä, kulttuuria, mielekästä harrastustoimintaa, paikallista vetovoimaa ja ihmisten hyvinvointia edistäneitä henkilöitä sekä yhdistyksiä Pohjois-Karjalasta.

Huomionosoituksen saivat Joensuun Kalevalaiset Naiset, Kinahmon Kyläyhdistys, Outokummun Kivikerho, Pielisen Järvipelastajat, Pälkjärven Pitäjäseura, maatalousyrittäjien hyvinvointia edistävä Jari Rouvinen Liperistä sekä kotiseutuvaikuttaja Eija Meriläinen Juuasta.

Joensuun Silva-Metsänäyttelyssä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa haluttiin huomioida paikallista elinvoimiasuutta ja hyvää elämänlaatua edistäneitä toimijoita. Ihmisten välinen vuorovaikutus, luonto, kulttuuri, välittäminen, auttaminen, turvallisuus ja itsensä kehittäminen vahvistavat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nämä asiat ovat olleet keskeisiä Rajaseututunnustusten saajien toiminnassa.

-        Hyvästä työstä on ilo kiittää Pohjois-Karjalan aikaansaavia ihmisiä ja yhdistyksiä, joiden kaikkien toiminnassa korostuvat inhimillisyys ja halua lisätä hyvän mielen määrää. Toimet Rajaseututunnustuen takan ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää myönteisyys, pitkäjänteisyys ja voimakas kehittämisen ja tekemisen tahto, sanoo Rajaseutu ry:n toiminnanjohtaja Elina Nihtilä. 

Rajaseutu-tunnustusten kohdealueet vaihtuvat vuosittain yhdistyksen toiminta-alueella. Vuoden Rajaseutu-tunnustusten lisäksi Rajaseutu ry on avustanut tänä vuonna Pohjois-Karjalassa toimivia yhdistyksiä etenkin nuorille ja ikäihmisille tarkoitetussa ja sukupolvia yhdistävässä toiminnassa.

Tunnustuspalkinnon saajat vuonna 2023

Joensuun Kalevalaiset Naiset ry (Joensuu)
Joensuun Kalevalaiset Naiset on yhdistys, joka viestii, ylläpitää ja sanoittaa karjalaista ja erityisesti pohjoiskarjalaista kulttuuria ja iloisella toiminnallaan lisää kulttuuriin kohdistuvaa kiinnostusta. Kulttuurin kirjo on laaja; runot, musiikki, kirjallisuus, kansallispukuperinteet ja kalevalaiset juhlapyhät ovat saaneet yhdistyksen toiminnan ansiosta uusia ystäviä. Ajanmukaista, innostavaa ja yhteisöllistä toimintaa käytännönläheisyyttä unohtamatta; aina virpomisvitsoista kinnasneulontaan.

Kinahmon Kyläyhdistys ry (Polvijärvi)
Kinahmon Kyläyhdistys tekee erittäin monipuolista, ajanmukaista ja hyvin organisoitua kotiseututyötä. Onnistunut vuorovaikutus ja yhteistyö sekä kyläläisten että sidosryhmien kanssa on saanut aikaan paljon mielenkiintoista ja kehittävää paikallista toimintaa. Aidosti kotiseudustaan ylpeä yhdistys, joka uskoo siihen, että yhdessä ja verkostoituen on mahdollista saavuttaa enemmän kuin yksin.

Outokummun Kivikerho Ry (Outokumpu)
Outokummun Kivikerho on jo yli 40 vuoden ajan lisännyt ihmisten kivi- ja mineraalitietoutta edistämällä Outokumpuun luontevasti sopivaa, kiehtovaa ja myös tiedollisesti kehittävää kiviharrastusta. Kivilajeihin ja kiven käyttömahdollisuuksiin liittyvän osaamisen välittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen harrastus- ja tapahtumatoiminnalla ovat arvokasta työtä. Yhdistyksen järjestämät kivimessut ovat hieno tapahtuma.   

Pielisen Järvipelastajat ry (Nurmes / Lieksa)
Suomen Meripelastusseuran alajärjestö Pielisen Järvipelastajat turvaa ammattitaitoisesti ja järjestelmällisesti vapaaehtoisen päivystys- ja pelastustoiminnan Pielisellä. Työ turvallisen veneilyn puolesta myös opastuksen, koulutuksen, asennekasvatuksen ja viestinnän keinoin on tärkeää. Päivystystoiminnan lisäksi Pielisen Järvipelastajat tarjoaa mielenkiintoisen, monipuolisen ja helposti lähestyttävän harrastusympäristön kaikille veneilystä ja vesillä liikkumisesta kiinnostuneille. 

Pälkjärven Pitäjäseura Ry (Joensuu)
Pälkjärven Pitäjäseura yhdistää ihmisiä ja vaalii historiaa. Toisen maailmansodan jälkeen luovutetun kotiseudun muistojen säilyttäminen sekä paikallisten perinteiden kunnioittaminen ja niiden eteenpäin välittäminen on ollut ja on tärkeää myös tulevaisuudessa niin nykyisille kuin tuleville sukupolville oman sukuhistoriansa juurilla. Yhdistys tavoittaa pälkjärveläiset ympäri Suomea. Tätä voimaa osataan arvostaa. 

Kotiseutuvaikuttaja Eija Meriläinen (Juuka)
Kotiseutuvaikuttaja Eija Meriläinen on hyvinvoinnin ja oman kotiseutunsa vetovoimatekijöiden edistäjä. Monipuolinen osallistuminen yhdistysten toimintaan, kulttuurin esillä pitäminen, toimeen tarttuminen ja yhdessä tekemisen arvostus ovat tuoneet ihmisille hyvää mieltä, avanneet mahdollisuuksia ja vahvistaneet paikallista yhteisöllisyyttä. Ellin Taijat ry:n puheenjohtajana Eija Meriläisen kädenjälki näkyy vahvana Juuan Kivenveistofestivaaleilla.

Maatalous- ja kotiseutuvaikuttaja Jari Rouvinen (Liperi)
Maatalous- ja kotiseutuvaikuttaja Jari Rouvinen on toiminnallaan lisännyt alueellista elinvoimaisuutta. Erityiskiitos maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisestä ja henkilökohtaisesta vaikuttamisesta siihen, että työssä jaksamiseen panostetaan nyt valtion taholta ja välittämisen tarve on tiedostettu yhteiskunnallisesti. MTK Pohjois-Karjalan toiminnanjohtaja ja kotimaisen ruoantuotannon puolestapuhuja osallistuu aktiivisesti paikallisen vesiluonnon ympäristönsuojeluun. Lähiluonnolla on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin myös vapaa-ajalla.

Kuva: Henna Vornanen