Toiminta

Rajaseutuliitto - Rajaseutu ry

Rajaseutuliito perustettiin vuonna 1963 kattojärjestöksi silloiselle Suomen Rajaseutuyhdistykselle sekä Rajaseudun Ystävien Liiton yhdistyksille, jotka yhdistyivät Rajaseutuliittoon. Liitto ja sen yhdistykset toimivat yksin ja yhdessä muiden kanssa edistäen toiminta-alueensa asukkaiden ja pienten yritysten menestymistä ja hyvinvointia.

Rajaseutuliitto purettiin vuonna 2015 ja sen toimintaa jatkaa ainoa jäljellä oleva yhdistys Rajaseutuyhdistys valtakunnallisena järjestönä, uudella nimellä Rajaseutu ry.

Rajaseutu ry on etupäässä vapaaehtoisvoimin toimiva aatteellinen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on saanut varat toimintaan lahjoituksina sekä niiden tuotoista. Valtion tai muuta julkista tukea yhdistys ei saa lainkaan.

Opintoapurahat

Rajaseutu ry myöntää vuosittain 100 - 200 yksittäistä 350 euron arvoista opintoapurahaa rajaseudun toisen asteen opiskelijoille, joiden taloudellinen tilanne on tiukka.

Keväisin Rajaseutu ry jakaa saamelaisalueen yläasteiden ja lukioiden opettajien suositusten mukaan stipendejä Suomen saamelaisalueelta kotoisin oleville ja saamen kieltä opiskeleville oppilaille.

Hanketoiminta

Rajaseutu ry tukee monipuolista hanketoimintaa rajaseutukunnissa. Toiminta alkoi Pohjois-Karjalasta vuonna 2017.

Hanketuella haluamme edistää toiminta-alueemme yhdistysten ja yhteisöjen aktiivisutta, etenkin nuoria ja ikäihmisiä tavoittavassa toiminnassa.

Vuoden rajaseututunnustusten myöntäminen tuo esiin maakuntien arvokasta vapaaehtoistoimintaa ja onnistuneita toimijoita.

Hanketukialueet vaihtuvat vuosittain. Vuonna 2022 oli vuorossa läntinen Etelä-Karjala. Vuonna 2023 hankealue siirtyy Pohjois-Karjalaan.