Toiminta

Rajaseutuliitto - Rajaseutu ry

Rajaseutuliito perustettiin v. 1963 kattojärjestöksi silloiselle Suomen Rajaseutuyhdistykselle sekä Rajaseudun Ystävien Liiton yhdistyksille, jotka yhdistyivät Rajaseutuliittoon.  Liitto ja sen yhdistykset toimivat yksin ja/tai yhdessä muiden kanssa pyrkien edistämään toiminta-alueensa asukkaiden ja pk-yritysten menestymistä ja hyvinvointia.

Rajaseutuliitto purettiin runsaan 50 vuoden kuluttua v. 2015 ja toiminta siirrettiin ja sitä jatkaa ainoa jäljellä oleva yhdistys Rajaseutuyhdistys valtakunnallisena järjestönä, uudella nimellä Rajaseutu ry.

Rajaseutu ry on etupäässä vapaaehtoisvoimin toimiva aatteellinen rekisteröity yhdistys. Varat toimintaansa yhdistys saa testamentti- ja muista lahjoituksista sekä niiden tuotoista.  Lahjoituksia otamme mielihyvin vastaan, valtion tai muuta julkista tukea toiminta ei saa.

Opintoapurahat

Rajaseutu ry jakaa vuosittain 100 - 200, suuruudeltaan vähintään 300 euron arvoista opintoapurahaa niille rajaseudun 2. asteen opiskelijoille, jotka ovat menestyneet hyvin opinnoissaan, mutta ovat rajaseudun olosuhteista johtuen taloudellisissa vaikeuksissa. Rajaseudun 2. asteen opiskelijat saattavat joutua opiskelemaan kaukana kotoaan, jolloin päivittäiset koulumatkat ja koulupäivät  ovat pitkiä, etenkin kun tähän yhdistyy vielä harvat julkisen liikenteen vuorot. Vaihtoehtoisesti oppilas asuu viikot opinto- tms. asuntolassa ja käy kotona vain viikonloppuisin.  Muusta perheestä erillään asumisesta aiheutuu ylimääräisiä asumis-, matka- ym.  menoja. Opinto-apurahat

Keväisin Rajaseutu ry jakaa saamelaisalueen yläasteiden opettajien antamien suositusten mukaan stipendejä Suomen saamelaisalueelta kotoisin oleville oppilaille.

Hanketoiminta

Rajaseutu ry tukee hanketoimintaa rajaseutukunnissa. Toiminta alkoi Pohjois-Karjalasta vuonna 2017.

Hanketuella haluamme edistää toiminta-alueemme yhdistysten ja yhteisöjen hanketoimintaa, joka auttaa nuoria ja ikäihmisiä.

Vuoden rajaseututeon palkitseminen tuo esiin maakuntien arvokasta vapaaehtoistoimintaa ja onnistuneita toimijoita.

Toimintamme tärkeitä kohderyhminä ovat rajaseudun nuoret ja ikäihmiset. Tämä korostuu hanketukien saajien sekä rajaseututekojen ja -toimijoiden valinnassa. Toiminta, jotka sitouttaa nuoria kotiseudulleen, edistää työllistymistä sekä yritys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa ovat tarkoituksenmukaisia. Myös ikäihmisten kotonaselviytymisen tukeminen eri tavoin ja yksinäisyyden ehkäisy lisäävät merkittävästi hyvinvointia.

Vuoden 2020 hanketuki kohdistuu Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Sodankylän alueille. Hakuaika on käynnissä 15.3.2020 asti.  Lisätietoja ja hakulomakkeet.

Muu avustustoiminta

Muita avustusmuotojamme ovat avustukset rajaseudun asukkaille, jotka ovat jonkin onnettomuuden tai vahingon takia joutuneet yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin eivätkä saa muualta apua.