Toiminta

Rajaseutuliitto - Rajaseutu ry

Rajaseutuliito perustettiin v. 1963 kattojärjestöksi silloiselle Suomen Rajaseutuyhdistykselle sekä Rajaseudun Ystävien Liiton yhdistyksille, jotka yhdistyivät Rajaseutuliittoon.  Liitto ja sen yhdistykset toimivat yksin ja/tai yhdessä muiden kanssa pyrkien edistämään toiminta-alueensa asukkaiden ja pk-yritysten menestymistä ja hyvinvointia.

Rajaseutuliitto purettiin runsaan 50 vuoden kuluttua v. 2015 ja toiminta siirrettiin ja sitä jatkaa ainoa jäljellä oleva yhdistys Rajaseutuyhdistys valtakunnallisena järjestönä, uudella nimellä Rajaseutu ry.

Rajaseutu ry on etupäässä vapaaehtoisvoimin toimiva aatteellinen rekisteröity yhdistys. Varat toimintaansa yhdistys saa testamentti- ja muista lahjoituksista sekä niiden tuotoista.  Lahjoituksia otamme mielihyvin vastaan, valtion tai muuta julkista tukea toiminta ei saa.

Opintoapurahat

Rajaseutu ry jakaa vuosittain 100 - 200, suuruudeltaan vähintään 300 euron arvoista opintoapurahaa niille rajaseudun 2. asteen opiskelijoille, jotka ovat menestyneet hyvin opinnoissaan, mutta ovat rajaseudun olosuhteista johtuen taloudellisissa vaikeuksissa. Rajaseudun 2. asteen opiskelijat saattavat joutua opiskelemaan kaukana kotoaan, jolloin päivittäiset koulumatkat ja koulupäivät  ovat pitkiä, etenkin kun tähän yhdistyy vielä harvat julkisen liikenteen vuorot. Vaihtoehtoisesti oppilas asuu viikot opinto- tms. asuntolassa ja käy kotona vain viikonloppuisin.  Muusta perheestä erillään asumisesta aiheutuu ylimääräisiä asumis-, matka- ym.  menoja. Opinto-apurahat

Keväisin Rajaseutu ry jakaa saamelaisalueen yläasteiden opettajien antamien suositusten mukaan stipendejä Suomen saamelaisalueelta kotoisin oleville oppilaille.

Hanketoiminta

Rajaseutu ry tukee hanketoimintaa rajaseutukunnissa. Toiminta alkoi Pohjois-Karjalasta vuonna 2017.

Hanketuella haluamme tukea maakunnassa toteutettavaa vapaaehtoistoimintaa kuten yhdistysten ja yhteisöjen organisoimia hankkeita.

Vuoden rajaseututeon palkitsemisella haluamme nostaa esiin maakunnassa tapahtuvaa hyvää vapaaehtoistoimintaa ja toimijoita.

Toimintamme tärkeä kohderyhmä ovat rajaseudun nuoret ja tämä korostuu hanketuki ja rajaseututeko ja -toimija valinnoissa. Toiminta ja hankkeet, jotka sitouttavat nuoria kotiseudulleen, madaltavat heidän pääsyään työelämään tai edistävät nuorten yritys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa ovat muutamia esimerkkiä toiminnasta, jota haluamme tukea.

Vuoden 2019 hanketuki kohdistetaan toiminta-alueemme Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin kuntien vapaaehtoisyhdistyksille. Hakuaika 15.3.2019 asti, lisätietoja etusivun Uutispalstalla 24.1.2019.

Hanketoiminta ja Vuoden rajaseututeko/-toimija korvaavat osittain Vuoden rajakunnan valintaa, mikä päättyi v. 2015.

Muu avustustoiminta

Muita avustusmuotojamme ovat avustukset rajaseudun asukkaille, jotka ovat jonkin onnettomuuden tai vahingon takia joutuneet yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin eivätkä saa muualta apua.