Rajaseutu ry

 

Rajaseutu ry on yleishyödyllinen ja aatteellinen vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, joka edistää rajaseudun kuntien asukkaiden hyvinvointia ja menestystä. Rajaseututyötä on tehty Suomessa 101 vuotta vuonna 2024.

Elinkeinojen  ja vuorovaikutuksen kehittäminen, osaamiseen panostaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vahvistavat tulevaisuutta. Rajaseudun tärkeitä voimavaroja ovat myös kulttuuri ja luonto.

Rajaseutu ry myöntää vuosittain opintoapurahoja nuorille toisen asteen opiskelijoille. Lisäksi avustamalla ja kannustamalla järjestöjen ja vapaaehtoisyhdistysten toimintaa Rajaseutu ry edistää  yhteisöllisyyttä ja lisää alueellista hyvinvointia.  Kohderyhmänä ovat etenkin rajaseudun nuoret ja ikäihmiset.

Olemalla mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa Rajaseutu ry vaikuttaa osaltaan uusien innovaatioiden, investointien ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle. Tämä parantaa ihmisten toimeentuloa, vaihtoehtoja ja mahdollisuutta asua kotiseudulla ja tuo alueelle uusia asukkaita.

Rajaseutu ry vaalii ja välittää rajaseututyön 100-vuotista yhteiskunnallisesti merkittävää historiaa.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!