Rajaseutu ry

Rajaseutu ry on aatteellinen vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka toiminta kohdistuu rajaseudun kuntien alueisiin. Yhdistyksen tavoitteena on edistää rajamaakuntien hyvinvointia ja menestystä.

Rajaseututyötä on tehty Suomessa jo lähes sata vuotta vuodesta 1923 lähtien alkaen maataloudellisesta neuvontatyöstä. Tänä aikana sekä toimintaympäristö että toimintamuodot ovat suuresti muuttuneet.

Elinkeinojen kehittäminen, osaamiseen panostaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vahvistavat tulevaisuutta. Rajaseudun tärkeitä voimavaroja ovat myös kulttuuri ja luonto.

Rajaseutu ry pyrkii yksin ja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tukemaan rajamaakuntien asukkaiden ja pienyritysten toimintaa.

Yhdistys myöntää vuosittain opintoapurahoja nuorille toisen aseteen opikselijoille. Lisäksi järjestöjen ja yhdistysten erityisesti nuorille ja ikäihmisille suunnattua toimintaa kannustamalla ja avustamalla halutaan edistää alueellista hyvinvointia, yrittäjyyttä, vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia sekä ikäihmisten aktiivista elämää ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Olemalla mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa Rajaseutu ry vaikuttaa osaltaan uusien innovaatioiden, investointien ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lähestyvän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nettisuvumme ovat uudistuken alla.