Rajaseutu ry


Rajaseutu ry on aatteellinen vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, joka edistää rajaseudun kuntien asukkaiden hyvinvointia ja menestystä. Rajaseututyötä on tehty Suomessa 100 vuotta vuonna 2023.

Elinkeinojen kehittäminen, osaamiseen panostaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vahvistavat tulevaisuutta. Rajaseudun tärkeitä voimavaroja ovat myös kulttuuri ja luonto.

Rajaseutu ry myöntää vuosittain opintoapurahoja nuorille toisen aseteen opiskelijoille. Lisäksi avustamalla ja kannustamalla järjestöjen ja vapaaehtoisyhdistysten toimintaa Rajaseutu ry edistää  yhteisöllisyyttä ja lisää alueellista hyvinvointia.  Kohderyhmänä ovat etenkin rajaseudun nuoret ja ikäihmiset.

Olemalla mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa Rajaseutu ry vaikuttaa osaltaan uusien innovaatioiden, investointien ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle. Tämä parantaa ihmisten toimeentuloa, vaihtoehtoja ja mahdollisuutta asua kotiseudulla ja tuo alueelle uusia asukkaita.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!