Rajaseutu ry

Rajaseutu ry on aatteellinen vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka toiminta kohdistuu rajaseudun alueisiin. Yhdistyksen tavoitteena on edistää rajamaakuntien hyvinvointia ja menestystä.

Rajaseututyötä on tehty Suomessa jo lähes sata vuotta vuodesta 1923 lähtien. Tänä aikana sekä toimintaympäristö että toimintamuodot ovat suuresti muuttuneet. Rajaseutualueiden elinvoimaan vaikuttavat pitkät välimatkat ja väestön ikääntyminen.

Elinkeinojen kehittäminen, osaamiseen panostaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vahvistavat tulevaisuutta. Rajaseudun tärkeitä voimavaroja ovat myös kulttuuri ja luonto.

Rajaseutu ry pyrkii yksin ja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tukemaan rajamaakuntien asukkaiden ja pienyritysten toimintaa.

Yhdistys myöntää vuosittain opintoapurahoja nuorille toisen aseteen opikselijoille. Lisäksi järjestöjen ja yhdistysten erityisesti nuorille ja ikäihmisille suunnattua toimintaa kannustamalla ja avustamalla halutaan edistää nuorten työllistymistä, yrittäjyyttä ja vapaa-ajan harrastuksia sekä ikäihmisten aktiivista elämää.

Olemalla mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa Rajaseutu ry vaikuttaa osaltaan uusien innovaatioiden, investointien ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle. Tämä parantaa ihmisten toimeentuloa, vaihtoehtoja ja mahdollisuutta asua kotiseudulla.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.