Rajaseutu ry

Rajaseutu ry on aatteellinen yhdistys. Toimintamme kohdistuu rajaseudun alueisiin, joille ominaista ovat etäisyys suurista keskuksista, pitkät välimatkat, harvaan asutut seudut ja palveluiden vähäisyys. Useimmat alueen kunnista ovat muuttotappioaluetta, mikä vaikeuttaa edelleen juurilleen jäävien ihmisten elämää.

Tavoitteenamme on vaikuttaa siihen, että rajaseudun asukkailla ja kehityksellä olisi mahdollisimman hyvä tulevaisuus.

Rajaseututyötä on tehty Suomessa jo lähes sata vuotta vuodesta 1923 lähtien. Tänä aikana sekä toimintaympäristö että toimintamuodot ovat suuresti muuttuneet. Rajaseutualueiden elinvoima on heikentynyt, kun väestö vähenee ja ikääntyy. Samaan aikaan alueilla on kuitenkin kyettävä panostamaan osaamiseen, elinkeinojen kehittämiseen ja tulevaisuuteen.

Rajaseutu ry toimii yksin tai yhdessä muiden kanssa pyrkien tukemaan toiminta-alueensa asukkaiden ja pienyritysten menestymistä ja hyvinvointia.

Tuemme nuorten opiskelua myöntämällä opintoapurahoja.  Rajamaakuntien järjestöjen ja yhdistysten nuoriin kohdistuvaa toimintaa tukemalla pyrimme edistämään nuorten työllistymistä, yrittäjyyttä ja vapaa-ajan harrastuksia. Yhteistyökumppaneidemme hankkeita taloudellisesti tukemalla haluamme vaikuttaa uuden työn ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle, jotta asukkaat voivat tulla toimeen ja jäädä asumaan kotiseudulleen.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.