Tervetuloa Rajaseutu ry:n verkkosivuille!

Rajaseutu ry on aatteellinen yhdistys. Toimintamme kohdistuu alueisiin, joille ominaisia piirteitä ovat etäisyys suurista keskuksista, pitkät välimatkat kunnan sisällä, harvaan asutut seudut ja palveluiden vähäisyys. Useimmat alueen kunnista ovat muuttotappioaluetta, mikä vaikeuttaa edelleen juurilleen jäävien ihmisten elämää.

Tavoitteenamme on vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja yhdistyksen voimavarat huomioon ottaen vaikuttaa siihen, että rajaseudun asukkailla ja kehityksellä olisi  mahdollisimman hyvä tulevaisuus.

Rajaseututyötä on maassamme tehty 96 vuotta. Tänä aikana sekä toimintaympäristö että toimintamuodot ovat suuresti muuttuneet. Rajaseutualueiden elinvoima on heikentynyt, kun väestö vähenee ja ikääntyy. Samaan aikaan alueilla on kuitenkin kyettävä panostamaan osaamiseen, elinkeinojen kehittämiseen ja tulevaisuuteen.

Rajaseutu ry toimii yksin tai yhdessä muiden kanssa pyrkien tukemaan toiminta-alueensa asukkaiden ja pienyritysten menestymistä ja hyvinvointia.

Tuemme nuorten opiskelua myöntämällä heille opintoapurahoja.  Rajamaakuntien järjestöjen ja yhdistysten nuoriin kohdistuvaa toimintaaa tukemalla pyrimme edistämään nuorten työllistymistä ja aktiivista toimintaa. Yhteistyökumppaneidemme hankkeita taloudellisesti tukemalla haluamme vaikuttaa uuden työn ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle, jotta asukkaat voivat tulla toimeen ja jäädä asumaan kotiseudulleen.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.