Opintoapurahat 2023

Rajaseutu ry:n opintoapurahojen haku toisen asteen opiskelijoille vuonna 2023 alkaa 16.8.2023 syyslukukauden alussa. Hakuohjeet päivittyvät kesän aikana.

Tietoa vuoden 2022 hausta ja hakukriteereistä

Rajaseutu ry:n opintoapuraha on tarkoitettu taloudellista tukea tarvitseville 16–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat kotoisin Rajaseutu ry:n toiminta-alueen kunnista ja ovat Suomen kansalaisia. Opintoapurahan hakijan kotikunnan on kuuluttava Rajaseutu ry:n toiminta-alueeseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa hakijan perheen taloudellinen tilanne. Opintomenestyksellä on myös merkitystä. Hakija allekirjoittaa hakemuksen itse.

Rajaseutu ry:n opintoapuraha on 350 euroa. Apurahapäätökset tehdään joulukuun alussa,  jolloin apurahat myös maksetaan.

Rajaseutu ry tekee yhteistyötä Säätiö Gustaf B.Thordénin Karjalan rahaston kanssa, joka myöntää opintoapurahoja Pohjois-Karjalaan.

Vuoden 2022 hakuaika on 17.8.–30.9.

Opintoapurahan hakuedellytykset vuonna 2022

 • Opiskelija opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa: lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa 3-vuotista tutkintoa peruskoulun jälkeen eikä ole opiskellut ennen tätä muualla
 • Opiskelija on 16–20-vuotias (s. 2002–2006, syntymävuosi ratkaisee, ei kuukausi)
 • Opiskelija on Suomen kansalainen ja hänen kotikuntansa kuuluu Rajaseutu ry:n alueeseen.
 • Opiskelijan ja hänen perheensä taloudellinen tilanne on tiukka
 • Opintoapurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina. Vuonna 2021 avustuksen saaneelle opiskelijalle ei myönnetä avustusta vuonna 2022
 • Vain yksi opiskelija samasta perheestä voi saada opintoapurahan hakuvuonna. Kuitenkin, jos täysi-ikäinen, opiskeleva sisarus asuu pysyvästi omillaan ja vastaa omasta taloudestaan täysin itsenäisesti, hän voi hakea opintoapurahaa kotona asuvan sisaruksen ohella.
 • Oppivelvollisuuden laajenemisen vuoksi valtio takaa maksuttoman opiskelun vuonna 2021 ja vuonna 2022 toisen asteen opinnot aloittaneille/aloittaville, pääosin vuonna 2005 ja 2006 syntyneille opiskelijoille. Kelan maksamat opintoetuudet katsotaan tuloksi. Nämä julkiset etuudet huomioidaan opintoapurahojen myöntämiseen liittyvissä päätöksissä, mutta ne eivät ole este hakea opintoapurahaa.

Sähköiseen hakujärjestelmään kirjaudutaan hakulomakepalvelussa.

Ensin lomake täytetään, tallennetaan ja lähetetään sähköisesti. Sähköisen lähettämisen jälkeen lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan sekä postitetaan tarvittavien liitteiden (4 kpl) kanssa Rajaseutu ry:hyn.

Vain hakujärjestelmään syötetyt hakemukset käsitellään.

Hakemukseen pitää liittää neljä asiakirjaa

1. Virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä

virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi perheen koko, vanhempien ja lasten henkilötiedot, koti- ja syntymäkunta sekä kansalaisuus. Todistus kannattaa ottaa huoltajan nimellä siten, että kaikki lapset ovat todistuksessa mukana. Tilatessa pitää mainita erikseen, mitä tietoja asiakirjan täytyy sisältää. Huomaa, että kyseessä ei ole elossaolotodistus tai asukasluettelo. Asiakirja tilataan opintoapurahan hakua varten.

Otteen väestötietojärjestelmästä voi tilata Digi- ja väestötietovirastosta eli entisestä maistraatista. Seurakuntaan kuuluvat voivat vaihtoehtoisesti tilata virkatodistuksen myös kirkkoherranvirastosta. Virkatodistus ja ote väestötietojärjestelmästä ovat maksullisia.

2. Vuoden 2021 esitäytetty veroilmoitus varallisuustietoineen

 • Kopiot molempien vanhempien tai huoltajan vuoden 2021 esitäytetyistä veroilmoituksista, joista selviää tulojen lisäksi omaisuus eriteltynä. Jos hakijalla on ollut tuloja tai hän on yli 18-vuotias, myös hänen esitäytetty veroilmoituksensa liitetään hakemukseen. Esitäytettyä veroilmoitusta voi täydentää halutessaan vuoden 2021 verotuspäätöksellä. Verotustodistus ei riitä.
   
 • Jos vanhemmilla ei ole lainkaan tuloja, pyydetään selvittämään syy tilanteeseen.
   
 • Mikäli hakija on täysi-ikäinen, muuttanut pysyvästi omilleen ja vastaa täysin itsenäisesti taloudestaan, hakemuksen tiedot voi ilmoittaa ja lähettää liitteet vain omasta taloudestaan mukaan lukien mahdollinen av(i)opuoliso ja lapset. On kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa myös vanhempien tulot.
   
 • Jos vanhemmat ovat eronneet, yksinhuoltajaksi merkitään se vanhempi, jonka luona lapsi asuu, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Muualla asuvan vanhemman tulot on kuitenkin ilmoitettava. Myös uusioperheestä pyydetään mainitsemaan.

3. Opiskelutodistus tai läsnäolotodistus

 • Opiskelutodistus oppilaitoksesta eli läsnäolotodistus, jonka saa oppilaitoksen kansliasta.

4. Kopio koulu- tai jaksotodistuksesta

 • Jäljennös hakijan viimeisestä koulu- tai jaksotodistuksesta (esim. opintosuoritusote, opintokortti tai peruskoulun päättötodistus), josta käy ilmi opintomenestys.

Postita ajoissa
Hakemus on postitettava Rajaseutu ry:hyn (Tunturikatu 6 A 19, 00100 Helsinki) viimeistään perjantaina 30.9.2022 (postileima). Puutteellisesti täytettyjä, liitteettömiä, vajain postimerkein varustettuja tai hakuajan päättymisen jälkeen postileimattuja hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Opintoapurahahakemuksen lähettänyt opiskelija on velvollinen ilmoittamaan, mikäli opinnot keskeytyvät syyslukukauden aikana.

Apurahapäätökset tehdään joulukuun alussa, jolloin apurahojen saajat ovat selvillä. Maksupäivä kerrotaan Rajaseutu ry:n kotisivuilla. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kunnat, joihin Rajaseutu ry:n opintoapurahoja myönnetään
Lappi: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio
Pohjois-Pohjanmaa: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Vaala
Kainuu: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Pohjois-Karjala: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juukaa, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
Kaakkois-Suomi: Imatra, Lappeenranta, Miehikkälä, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Virolahti

Lisätietoja: Rajaseutu ry, rajaseutu(a)rajaseutu.fi tai puh. 050 572 7622