Maakuntahanke 2023

Vuonna 2023 hanketukialue on Pohjois-Karjala. Hanketukea voivat hakea Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven alueella toimivat yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt.

Hakuaika: Hakuaika päättyi 19.3.2023. Kiitos kaikille hakijoille. Rajaseutu ry:n hallitus tekee päätökset tuettavista hankkeista toukokuussa.

Tuettavien hankkeiden kohteena ovat nuoret ja ikäihmiset sekä eri sukupolvia yhdistävä toiminta. Tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä, omaa yritystoimintaa tai vapaa-ajan aktiivista harrastetoimintaa. Tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia, kotona selviytymistä ja ehkäistä yksinäisyyttä esimerkiksi yhteisöllisten liikunta-, kulttuuri- ja aktivointihankkeiden avulla.

Valinnassa painotettavia kriteereitä

  • Hankkeen vaikuttavuus ja sen tavoittamien henkilöiden määrä suhteessa kohderyhmään ja hakijan omaan toimintaan
  • Hankkeen kyky luoda uutta ja jatkuvaa toimintaa, yhteistyötä tai käytäntöjä
  • Kohderyhmän aktivointi
  • Digitalisaation hyödyntäminen
  • Vastuullinen toimintatapa
  • Ympäristönäkökulmien huomioiminen
  • Tänä vuonna toivotaan erityisesti, että avustettavien hankkeiden toiminta auttaisi yleisesti syrjäytymisen ehkäisyssä. 
  • Paikallisen kulttuurin tunnettuuden lisääminen 
  • Yksittäisiin matkoihin/retkiin ei myönnetä tukea

Hanketuen käyttö
Myönnetty hankeavustus on käytettävä vuonna 2023 ja se maksetaan hankkeen aikana toteutuneita kustannuksia vastaan hankkeen käynnistyttyä. Hanketuen voi käyttää myös suuremman hankkeen omarahoituksena esim. Leader-hankeessa. Hanketukea ei kuitenkaan myönnetä eikä sitä voi käyttää jo ennen hankkeen myöntämistä toteutettuihin projekteihin / toteutuneisiin kustannuksiin tai jo käynnissä oleviin Leader-hankkeisiin.

Hakuaika on käynnissä 19.3.2023 asti. Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista toukokuussa.

Hanketukeen vuonna 2023 tuettaville hankkeille on varattu yhteensä 
13 000 euroa.

Lisätiedot: Rajaseutu ry / Elina Nihtilä, puh 050 572 7622