Maakuntahanke 2024

Vuonna 2024 hanketukialue on Kainuu. Hanketukea voivat hakea Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven,Sotkamon ja Suomussalmen alueella toimivat yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt.

Hakuaika: 29.1. - 17.3.2024. Rajaseutu ry:n hallitus tekee päätökset tuettavista hankkeista toukokuussa.

Tuettavien hankkeiden kohteena ovat nuoret ja ikäihmiset sekä eri sukupolvia yhdistävä toiminta. Tavoitteena on edistää nuorten yhteisöllistä toimintaa,  omaa yritystoimintaa tai vapaa-ajan aktiivista harrastetoimintaa. Tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia, kotona selviytymistä ja ehkäistä yksinäisyyttä esimerkiksi yhteisöllisten liikunta-, kulttuuri- ja aktivointihankkeiden avulla. Sukupolvien välistä toimintaa pidetään tärkeänä, mutta myös yhteen kohderyhmään keskittyvät hankkeet voivat menestyä hankehaussa.

Valinnassa painotettavia kriteereitä

  • Hankkeen vaikuttavuus ja sen tavoittamien henkilöiden määrä suhteessa kohderyhmään ja hakijan omaan toimintaan
  • Hankkeen kyky luoda uutta ja jatkuvaa toimintaa, yhteistyötä tai käytäntöjä
  • Kohderyhmän aktivointi
  • Digitalisaation hyödyntäminen
  • Vastuullinen toimintatapa
  • Ympäristönäkökulmien huomioiminen
  • Tänä vuonna toivotaan erityisesti, että avustettavien hankkeiden toiminta auttaisi yleisesti syrjäytymisen ehkäisyssä. 
  • Paikallisen kulttuurin tunnettuuden lisääminen 
  • Yksittäisiin matkoihin/retkiin ei myönnetä tukea

Hanketuen käyttö
Myönnetty hankeavustus on käytettävä vuonna 2024 ja se maksetaan hankkeen aikana toteutuneita kustannuksia vastaan hankkeen käynnistyttyä. Hanketuen voi käyttää myös suuremman hankkeen omarahoituksena esim. Leader-hankkeessa. Hanketukea ei kuitenkaan myönnetä eikä sitä voi käyttää jo ennen hankkeen myöntämistä toteutettuihin projekteihin / toteutuneisiin kustannuksiin tai jo käynnissä oleviin Leader-hankkeisiin.

Hakuaika on käynnissä 17.3.2024 asti. Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista toukokuussa.

Hanketukeen vuonna 2024 tuettaville hankkeille on varattu yhteensä 
14 000 euroa.

Hanketukea haetaan oheisella lomakkeella.

Lisätiedot: Rajaseutu ry / Elina Nihtilä, puh 050 572 7622