Vuoden 2020 maakuntahankkeet käynnistyvät pohjoisimmassa Lapissa

18.5.2020

Rajaseutu ry myönsi 10 000 euroa vuoden 2020 hanketukialueelle, jonka muodostivat Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kunnat. Hanketuki oli suunnattu vapaaehtoisjärjestöjen ja yhdistysten organisoimille nuorten tai ikäihmisten hyvinvointia ja aktiivisuutta lisäävälle toiminnalle.

Määräaikaan mennessä Rajaseutu ry sai yhteensä 18 hakemusta, joiden yhteisarvo oli noin 45 000 euroa.  

Hanketukea myönnettiin seuraaville organisaatiolle: Eläkeliiton Enontekiön yhdistys ry, Erityislasten omaiset ry / Enontekiö ja Inari, Inarin Luonnonystävät ry, Kelujärven Kyläseura ry, Kolttakulttuurisäätiö , Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry, Sevetin Peurat ry, Sodankylän 4H-yhdistys ry, Tolosen kyläyhdistys ry, Vouchu Samiid Servai RO ja Vuotson Hurjat  

Kiitos kaikille hankehakuun osallistuneille yhdistyksille tärkeästä alueellisesta toiminnasta.