Rajaseututyön 100-vuotisjuhlavuosi käynnistyy Lähemmäksi muuta Suomea -historiateoksen ilmestymisellä

3.1.2023

Uutuuskirjan ilmestymistä juhlistetaan 18.1.2023 Rajaseututyön 100-vuotisjuhlassa!

Poliittisen historian dosentti, tutkija Ville Jalovaaran Lähemmäksi muuta Suomea -teos piirtää kokonaiskuvan järjestöpohjaisen rajaseututyön historiasta yhteiskunnallisten tapahtumien näkökulmasta. Kirja kuvaa rajaseututyötä Suomen historian murroskohdissa.

Suomi oli itsenäistynyt 1917, mutta itäraja oli pitkään levoton. Nuori tasavalta pyrki vakauttamaan rajansa lähentämällä rajaseutuja muuhun Suomeen. Tämä oli rajaseututyön käynnistäjän, maanviljelysneuvos Uuno Branderin visio. Syrjäseutujen elinoloja parantamalla tavoiteltiin kansakunnan yhtenäisyyttä. Määrätietoinen rajaseututyö alkoi keväällä 1923.

Vahvasti maataloudellisena neuvontatyönä alkanut rajaseututyö on ollut myös turvallisuus-, koulutus- ja sosiaalipoliittista. Rajaseutumatkailun edistäminen sekä itä- että länsirajalla ja kulttuuriin liittyvien vetovoimatekijöiden vahvistaminen ovat olleet mukana rajaseututyössä alusta asti. Kirkon rajaseututyön käynnistäminen oli tärkeä osa kokonaisuutta.

Vuosikymmenten saatossa rajaseututyöhön ovat vaikuttaneet niin YYA-sopimus, rajaseudun autioituminen, kylmän sodan päättyminen kuin EU-Suomen syntyminen. 2010-luvlla itärajalle toivottiin viisumivapautta, mutta 2020-luvulla ollaan jälleen lähtöpisteessä: itäinen raja sulkeutuu, yhteistyö naapurin kanssa vähenee ja rajaan kiinnitetään taas erityistä huomiota.

Kirja on saatavana Rajseutu ry:n verkkokapuasta.