Rajaseututunnustukset 2022: valokeilassa yhteisöllisyys, luontosuhde, harrastustoiminta ja kulttuuri

5.9.2022

Rajaseutu ry myönsi tunnustuspalkintoja kiitoksena hyvinvointia, kulttuuria, luontosuhdetta ja harrastustoimintaa edistäneestä työstä

Rajaseutu ry palkitsi Vuoden 2022 Rajaseutu-tunnustuksilla hyvinvointia, kulttuuria ja ihmisten välistä vuorovaikutusta ja luontosuhdetta edistäneitä henkilöitä sekä yhdistyksiä Etelä-Karjalasta ja Kaakonkulmalta. Tänä vuonna huomionosoituksen saivat Lappeenrannan luonnonsuojeluyhdistys, Parikkalan VPK, urheiluseura Miehikkälän Vilkas, Rautjärven Hiitolanjoen ennallistamisessa ansioituneet Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sekä Hiitolanjoki-yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Europaeus, kaupunkikulttuuria edistänyt Pia Rantanen Imatralta sekä kotiseutuvaikuttaja Jukka Lappi Virolahdelta.

Lappeenrannassa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa haluttiin nostaa esiin kotiseutunsa elinvoimaisuutta hyvin eri tavoin edistäneitä toimijoita. Ihmisten auttaminen, luonnon sekä kulttuurin arvostaminen ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen näkyvät vahvasti palkittavien toiminnassa.

Tunnustuksella kiitetään rajaseudun toimijoita, joista jokainen on jättänyt omalla tavallaan merkityksellisen ja pysyvän jäljen lähialueen yhteisöllisyyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun, sanoo Rajaseutu ry:n toiminnanjohtaja Elina Nihtilä.

Rajaseutu-tunnustusten kohdealueet vaihtuvat vuosittain yhdistyksen toiminta-alueella. Vuoden Rajaseutu-tunnustusten lisäksi Rajaseutu ry on avustanut tänä vuonna Kaakkois-Suomessa toimivia yhdistyksiä etenkin nuorille ja ikäihmisille tarkoitetussa ja sukupolvia yhdistävässä toiminnassa.

Tunnustuspalkinnon saajat vuonna 2022

Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys r.y. (Lappeenranta)
Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys vahvistaa ihmisten luontosuhdetta nostamalla esiin kiinnostavia luontoteemoja järjestämissään käytännönläheisissä tapahtumissa. Yhdistys mahdollistaa luontoa kunnioittavan harrastusyhteisön, johon pääsee helposti mukaan ja joka on tällä hetkellä entistäkin ajankohtaisempi.

Parikkalan VPK Ry (Parikkala)
Vuonna 1930 perustettu vapaapalokunta toimii aktiivisesti, ottaa sopimuspalokuntana Etelä-Karjalan alueella vastuuta sammutus- ja pelastustehtävistä ja harjoittelee jatkuvasti hälytystilanteiden varalle. Parikkalan VPK kokoaa yhteen eri sukupolvia ylläpitämään hyviä kansalaistaitoja. Toiminta tukee myönteistä suhtautumista palo- ja pelastustoimialaan sekä vaalii palokuntahenkeä ja -perinteitä.

Miehikkälän Vilkas r.y. (Miehikkälä)
Yli sadan vuoden kokemuksella toimiva perinteikäs urheiluseura tarjoaa matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuden monipuolisissa liikuntalajeissa. Urheiluseura pitää Miehikkälän vilkkaana ja hyvässä kunnossa sekä tekee vuorovaikutteista yhteistyötä myös muiden urheiluseurojen kanssa. Kansalaisten hyvinvoinnin kannalta liikunta- ja kuntourheilu ovat avainasemassa, ja aktiivinen urheiluseuratoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö (Etelä-Karjala; kohteena Rautjärven Hiitolanjoki)
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö lisää kansalaisten vapaa-ajan monipuolista sisältöä ja elämänlaatua edistämällä virkistys- ja matkailukäyttöön sopivien luontoalueiden kehitystä. Erityiskiitos osallistumisesta arvokkaan luontokohteen, Hiitolanjoen ennallistamiseen ja kunnostamiseen onnistuneessa hankkeessa.

Mikko Europaeus (Rautjärven Hiitolanjoki)
Hiitolanjoki-yhdistyksen puheenjohtajana ja toiminnan puolestapuhujana Mikko Europaeus on edistänyt onnistuneesti Hiitolanjoen alueen kehitystä ja ennallistamista ympäristö-, luonto ja virkistyskohteena. Rohkeaa ja vastuullista vesiluonnon, monimuotoisuuden sekä kulttuurin suojelua eteläkarjalaista kansanperinnettä unohtamatta.

Pia Rantanen (Imatra)
Kaupunkikulttuurin edistäjä Pia Rantanen on Imatran kaupunkikuvan, matkailun, elinvoimaisuuden ja kulttuurin kehittäjä ja yhteisöllisyyden vahvistaja. Hänen toimintaansa liittyvät muun muassa kaupungin Hiisi-hahmo ja Kanta-Imatra Seuran Inkerin aukion taidehanke. Pia Rantanen vaikuttaa useissa paikallisyhdistyksissä ja on taitava tapahtumien järjestäjä.

Jukka Lappi (Virolahti)
Kotiseutuvaikuttaja Jukka Lappi on yhteisönsä hyvinvointiin sitoutunut maaseudun elinvoimaisuuden edistäjä, maatalouden sekä sosiaali- ja työeläkevakuuttamisen ja työturvallisuuden asiantuntija, jolla on taito välittää tietoa selkeästi yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Jukka Lapilla on pitkä kokemus kunnallispolitiikasta ja erilaisista luottamustoimista. Hän on mukana niin reserviläistoiminnassa kuin Salpalinjan perinneyhdistyksessäkin.