Rajaseutu ry:n vuosikokous 23.3.2023

8.3.2023

Rajaseutu ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään torstaina 23.3.2023 alkaen klo 14.00. Kokoukseen voi osallistua Rajaseututoimistossa Tunturikatu 6 A 19, 00100 Helsinki tai Teams-etäyhteyden välityksellä.

Esityslista
Läsnä: Merkitään kokouksen puheenjohtaja, yhdistyksen jäsenet ja muut läsnäolijat.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen *
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
7. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta.
8. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä tilintarkastajan palkkiosta.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.
10. Toimitetaan puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali.
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa.
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

* Vuosikokouksen yhteydessä Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kertoo kotimaisen luonnontuotealan uusimat kuulumiset. 

Tervetuloa vuosikokoukseen rajaseututyön 100-vuotisjuhlavuonna!