Maakuntahankkeiden kohdealue on Kainuu - kevään hakuaika on nyt päättynyt. Kiitos hakemuksista!

31.1.2024

Kiitos kaikille hakemuksen lähettäneille. Hankehakuaika on nyt päättynyt. Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista toukokuun alussa. 


Vuonna 2024 vuosittain vaihtuva hanketukialue on Kainuu. 

Hanketukea voivat hakea Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven,Sotkamon ja Suomussalmen alueella toimivat yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt.

Hakuaika: 29.1. - 17.3.2024. Rajaseutu ry:n hallitus tekee päätökset tuettavista hankkeista toukokuussa.

Tuettavien hankkeiden kohteena ovat nuoret ja ikäihmiset sekä sukupolvia yhdistävä toiminta. Tavoitteena on edistää nuorten yhteisöllistä toimintaa,  omaa yritystoimintaa tai vapaa-ajan aktiivista harrastetoimintaa. Tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia, kotona selviytymistä ja ehkäistä yksinäisyyttä esimerkiksi yhteisöllisten liikunta-, kulttuuri- ja aktivointihankkeiden avulla. Sukupolvien välistä yhdistävää toimintaa pidetään erittäin tärkeänä, mutta myös yhteen kohderyhmään keskittyvät hankkeet voivat menestyä hankehaussa.

Valinnassa painotettavia kriteereitä

  • Hankkeen vaikuttavuus ja sen tavoittamien henkilöiden määrä suhteessa kohderyhmään ja hakijan omaan toimintaan
  • Hankkeen kyky luoda uutta ja jatkuvaa toimintaa, yhteistyötä tai käytäntöjä
  • Kohderyhmän aktivointi
  • Digitalisaation hyödyntäminen
  • Vastuullinen toimintatapa
  • Ympäristönäkökulmien huomioiminen
  • Vuonna 2024 toivotaan erityisesti, että avustettavien hankkeiden toiminta auttaisi yleisesti syrjäytymisen ehkäisyssä. 
  • Paikallisen kulttuurin ja alueen voimavarojen tunnettuuden lisääminen 
  • HUOM! yksittäisiin matkoihin/retkiin ei myönnetä tukea

Hanketuen käyttö
Myönnetty hankeavustus on käytettävä vuonna 2024 ja se maksetaan hankkeen aikana toteutuneita kustannuksia vastaan hankkeen käynnistyttyä. Hanketukea voi hakea myös suuremman hankkeen omarahoitukseen esim. Leader-hankkeessa. Hanketukea ei kuitenkaan myönnetä eikä sitä voi käyttää jo ennen hankkeen myöntämistä toteutettuihin projekteihin / toteutuneisiin kustannuksiin tai jo käynnissä oleviin hankkeisiin.

Hakuaika on 17.3.2024 asti. Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista toukokuussa.

Hanketukeen vuonna 2024 tuettaville hankkeille on varattu yhteensä 14 000 euroa.

Hanketukea haetaan oheisella lomakkeella.

Lisätiedot: Rajaseutu ry / Elina Nihtilä, puh 050 572 7622