OPINTOAPURAHOJEN HAKU VUONNA 2021 ON PÄÄTTYNYT

15.9.2021

Rajaseutu ry:n opintoapurahojen haku toisen asteen opiskelijoille vuonna 2021 on päättynyt.

PÄIVITETTY AIKATAULU: Apurahapäätökset vuonna 2021 tehdään joulukuun ensimmäisellä viikolla. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Viimeistään 30.9. lähetettyjä hakemuksia voi täydentää lähettämällä puuttuvat liitteet Rajaseutu ry:hyn lokakuun ajan.
(Rajaseutu ry, Tunturikatu 6 A 19, 00100 Helsinki
)

Rajaseutu ry:n opintoapuraha on tarkoitettu taloudellista tukea tarvitseville 16–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat kotoisin Rajaseutu ry:n toiminta-alueen kunnista ja ovat Suomen kansalaisia. Opintoapurahan hakijan kotikunnan on kuuluttava Rajaseutu ry:n toiminta-alueeseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa hakijan perheen taloudellinen tilanne. Opintomenestyksellä on myös merkitystä. Hakija allekirjoittaa hakemuksen itse.

Rajaseutu ry:n opintoapuraha on 350 euroa. Apurahapäätökset tehdään joulukuun alkuun mennessä, jolloin myös apurahat maksetaan.

Rajaseutu ry tekee yhteistyötä Säätiö Gustaf B.Thordénin Karjalan rahaston kanssa, joka myöntää opintoapurahoja Pohjois-Karjalaan.

Vuoden 2021 hakuaika on 18.8.–30.9.

Opintoapurahan hakuedellytykset vuonna 2021

 • opiskelija opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa: lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa 3-vuotista tutkintoa peruskoulun jälkeen eikä ole opiskellut ennen tätä muualla
 • opiskelija on 16–20-vuotias (s. 2001–2005, syntymävuosi ratkaisee, ei kuukausi)
 • opiskelija on Suomen kansalainen ja hänen kotipaikkansa on Rajaseutu ry:n toiminta-alueen kunnassa
 • opiskelijan ja hänen perheensä taloudellinen tilanne on tiukka
 • Peräkkäisinä vuosina ei voi saada opintoapurahaa. Vuonna 2020 avustuksen saaneelle opiskelijalle ei myönnetä avustusta vuonna 2021
 • vain yksi opiskelija samasta perheestä voi saada opintoapurahan hakuvuonna. Kuitenkin, jos täysi-ikäinen, opiskeleva sisarus asuu pysyvästi omillaan ja vastaa omasta taloudestaan täysin itsenäisesti, hän voi hakea opintoapurahaa kotona asuvan sisaruksen ohella.
 • Oppivelvollisuuden laajenemisen vuoksi valtio takaa maksuttoman opiskelun vuonna 2021 toisen asteen opinnot aloittaville, pääosin vuonna 2005 syntyneille opiskelijoille. Kelan maksamat opintoetuudet katsotaan tuloksi.  Nämä julkiset etuudet huomioidaan opintoapurahojen myöntöä koskevissa päätöksissä, mutta ne eivät ole este hakea opintoapurahaa. 

Ensin lomake täytetään, tallennetaan ja lähetetään sähköisesti. Sähköisen lähettämisen jälkeen lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan sekä postitetaan tarvittavien liitteiden (4 kpl) kanssa Rajaseutu ry:hyn.

Vain hakujärjestelmään syötetyt hakemukset käsitellään.

Hakemukseen pitää liittää neljä asiakirjaa

 

1. Virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä

 • virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi perheen koko, vanhempien ja lasten henkilötiedot, koti- ja syntymäkunta sekä kansalaisuus. Todistus kannattaa ottaa huoltajan nimellä siten, että kaikki lapset ovat todistuksessa mukana. Tilatessa pitää mainita erikseen, mitä tietoja asiakirjan täytyy sisältää. Huomaa, että kyseessä ei ole elossaolotodistus tai asukasluettelo. Asiakirja tilataan opintoapurahan hakua varten.

Seurakuntaan kuuluvat voivat tilata virkatodistuksen kirkkoherranvirastosta.

Vaihtoehtoisesti

Otteen väestötietojärjestelmästä voi tilata Digi- ja väestötietovirastosta eli entisestä maistraatista.

Virkatodistus ja ote väestötietojärjestelmästä ovat maksullisia.

 

2. Vuoden 2020 esitäytetty veroilmoitus varallisuustietoineen
 

 • Kopiot molempien vanhempien tai huoltajan vuoden 2020 esitäytetyistä veroilmoituksista, joista selviää tulojen lisäksi omaisuus eriteltynä. Jos hakijalla on ollut tuloja tai hän on yli 18-vuotias, myös hänen esitäytetty veroilmoituksensa liitetään hakemukseen. Esitäytettyä veroilmoitusta voi täydentää halutessaan vuoden 2020 verotuspäätöksellä. Verotustodistus ei riitä.
   
 • Jos vanhemmilla ei ole lainkaan tuloja, pyydetään selvittämään syy tilanteeseen.
   
 • Mikäli hakija on täysi-ikäinen, muuttanut pysyvästi omilleen ja vastaa täysin itsenäisesti taloudestaan, hakemuksen tiedot voi ilmoittaa ja lähettää liitteet vain omasta taloudestaan mukaan lukien mahdollinen av(i)opuoliso ja lapset. On kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa myös vanhempien tulot.
   
 • Jos vanhemmat ovat eronneet, yksinhuoltajaksi merkitään se vanhempi, jonka luona lapsi asuu, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Muualla asuvan vanhemman tulot on kuitenkin ilmoitettava. Myös uusioperheestä pyydetään mainitsemaan.

 

3. Opiskelutodistus tai läsnäolotodistus

 • opiskelutodistus oppilaitoksesta eli läsnäolotodistus, jonka saa oppilaitoksen kansliasta.

 

4. Kopio koulu- tai jaksotodistuksesta

 • jäljennös hakijan viimeisestä koulu- tai jaksotodistuksesta (esim. opintosuoritusote, opintokortti tai peruskoulun päättötodistus), josta käy ilmi opintomenestys.

Postita ajoissa

Hakemus on postitettava Rajaseutu ry:hyn (Tunturikatu 6 A 19, 00100 Helsinki) viimeistään torstaina 30.9.2021 (postileima). Puutteellisesti täytettyjä, liitteettömiä, vajain postimerkein varustettuja tai hakuajan päättymisen jälkeen postileimattuja hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Opintoapurahahakemuksen lähettänyt opiskelija on velvollinen ilmoittamaan, mikäli opinnot keskeytyvät syyslukukauden aikana.

Apurahapäätökset tehdään ja apurahojen saajat ovat selvillä joulukuun alkuun mennessä. Maksupäivä kerrotaan Rajaseutu ry:n kotisivuilla. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kunnat, joihin Rajaseutu ry:n opintoapurahoja myönnetään

Lappi: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio

Pohjois-Pohjanmaa: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Vaala

Kainuu: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Pohjois-Karjala: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi

Kaakkois-Suomi: Imatra, Lappeenranta, Miehikkälä, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Virolahti

  
Lisätietoja: rajaseutu(a)rajaseutu.fi tai puh. 050 572 7622