HANKETUKI 2021 HAKU 17.3. ASTI

1.2.2021

Vuonna 2021 Rajaseutu ry:n hanketukea voivat hakea uusiin hankkeisiin Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Rovaniemen, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueella toimivat yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt. Hanketuen kohdealue vaihtuu vuosittain

Tuettavien hankkeiden kohteena ovat nuoret tai ikäihmiset tai sukupolvia yhdistävä toiminta. Tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä, omaa yritystoimintaa tai vapaa-ajan aktiivista harrastetoimintaa. Lisäksi tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia, kotona selviytymistä ja ehkäistä yksinäisyyttä esimerkiksi yhteisöllisten liikunta- ja aktivointihankkeiden avulla.

Valinnassa painotettavia kriteereitä

  • Hankkeen vaikuttavuus ja sen tavoittamien henkilöiden määrä suhteessa avustusta hakevan yhdistyksen omaan kohderyhmään
  • Hankkeen kyky luoda uutta toimintaa, yhteistyötä tai käytäntöjä
  • Digitalisaation hyödyntäminen
  • Vastuullinen toimintatapa
  • Tänä vuonna toivotaan erityisesti, että avustettavien hankkeiden toiminta lieventäisi koronaepidemian aiheuttamia ongelmia eri toimialoilla (esim. kulttuuri ja matkailu) tai auttaisi yleisesti syrjäytymisen ehkäisyssä.

Hanketuen käyttö
Myönnetty hankeavustus on käytettävä vuonna 2021 ja se maksetaan hankkeen aikana toteutuneita kustannuksia vastaan hankkeen käynnistyttyä. Hanketuen voi käyttää myös suuremman hankkeen omarahoituksena esim. Leader-hankkeessa. Hanketukea ei kuitenkaan myönnetä eikä sitä voi käyttää jo ennen hankkeen myöntämistä toteutettuihin projekteihin / toteutuneisiin kustannuksiin.

Hanketuen hakuaika on käynnissä 17.3.2021 asti. Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista toukokuussa.

Hanketukeen vuonna 2021 tuettaville hankkeille  on varattu yhteensä 11 000 euroa.

Hanketukea haetaan alla olevalla lomakkeella, jonka voi lähettää mahdollisten liitteiden kanssa sähköpostitse: rajaseutu(a)rajaseutu.fi tai postitse: Rajaseutu ry, Tunturikatu 6 A 19, 00100 HELSINKI

Lisätiedot: Rajaseutu ry / Elina Nihtilä, puh. 050 572 7622.