VUODEN 2020 OPINTOAPURAHOJEN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT

1.10.2020

Vuoden 2020 opintoapurahojen hakuaika on päättynyt. Kiitos kaikille hakemuksen lähettäneille.

Myönnetyt opintoapurahat maksetaan joulukuussa. Ne hakijat, joille apuraha myönnetään saavat tiedon asiasta kirjeitse marraskuun lopussa.

Tiedotamme opintoapurahojen maksupäivistä rajaseutu.fi -sivustolla.