RAJASEUTU RY:N HANKETUKI HAETTAVISSA: ALUEINA ENONTEKIÖ, INARI, UTSJOKI JA SODANKYLÄ

28.1.2020

Rajaseutu ry tukee nuorten aktivointia ja ikäihmisten kotona selviytymistä edistäviä hankkeita. Vuonna 2020 hanketukea voivat hakea saamelaisalueen neljän kunnan eli Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Sodankylän alueella toimivat yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt. Hanketuen kohdekunnat vaihtuvat vuosittain.

Nuoret ja ikäihmiset tuettavien hankkeiden kohderyhmänä
Tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä, yritys-, harrastus- tai vapaaehtoistoimintaa ja sitouttaa heitä omalle kotiseudulleen. Lisäksi hanketukea myönnetään toiminnalle, joka tukee ikäihmisten kotona selviytymistä esimerkiksi ennakoivin toimin; kuten kuntoa ylläpitävät liikuntahankkeet, digiratkaisuja hyödyntävät ja niiden käyttöön kouluttavat hankkeet tai yksinäisyyttä ehkäisevät aktivointi- tai yhteydenpitoratkaisuja kehittävät hankkeet. Hanketukea voi käyttää myös suuremman (Leader- tai vastaava) hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

Hanketuki on tarkoitettu uusiin hankkeisiin, eikä sitä myönnetä jo toteutuneiisiin kustannuksiin.

Hakuaika 1.2.–15.3.2020
Hakuaika on käynnissä 1.2.–15.3.2020.  Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista huhti-toukokuun vaihteessa. Hanketukeen on varattu yhteensä runsaat 10 000 euroa.

Hanketuen hakeminen
Hanketukea haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakulomake toimitetaan 15.3. mennessä Rajaseutu ry:lle sähköpostitse rajaseutu(a)rajaseutu.fi tai postitse Rajaseutu ry, Tunturikatu 6 A 11, 00100 Helsinki.
 

Vuoden rajaseututeko/rajaseututoimija 2020
Rajaseutu ry jakaa tänä vuonna myös Vuoden rajaseututeko ja Vuoden rajaseututoimija -tunnustukset Enontekiön, Inarin, Utsjoen tai Sodankylän kunnissa vaikuttaville vapaaehtoistoimijoille.

Tunnustus tuo lisää näkyvyyttä yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen saavutuksille ja nostaa esiin hyvää toimintaa ja työssään onnistuneita toimijoita.

Ehdotuksia palkittavista henkilöistä ja toiminnasta voi tehdä 31.5. asti. Palkitseminen tapahtuu myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa.

Lisätietoja: Rajaseutu ry, rajaseutu(a)rajaseutu.fi tai puh. 010 271 6400