VUODEN RAJASEUTUTEOT JA RAJASEUTUTOIMIJAT 2019

16.9.2019Rajaseutu ry:n toiminnan painopiste on tänä vuonna ollut Koillismaan ja Itä-Lapin kunnissa. Viikonlopun juhlissa palkitsimme kaksi yhdistystä Vuoden Rajaseututeko 2019 -tunnustuspalkinnolla, yhden Koillismaalla ja yhden Itä-Lapissa. Vuoden rajaseututoimija 2019 -tunnustuksia jaettiin viisi, joista kaksi Koillismaalle ja kolme Itä-Lappiin. Palkinnoilla haluamme tuoda lisää näkyvyyttä vapaaehtoistyölle ja sen saavutuksille toiminta-alueellamme.

 

Vuoden rajaseututeko -tunnustus koillismaalaisille jaettiin Kuusamon Nature Photo festivaalilla perjantai-iltana 13.9. Kuusamotalossa. Palkinnon jakoivat Rajaseutu ry:n hallituksen puheenjohtaja Arno Latvus ja hallituksen kuusamolainen jäsen Kirsi Kuosku.

Palkinto myönnettiin Kuusamon Näyttämölle tunnustuksena mielenpainuvien teatterielämysten tuottamisesta kuusamolaisille jo vuosikymmenten ajan.

Reino Rinteen, monipuolisen kirjoittajan, ajattelijan ja luonnonsuojelijan teksteihin pohjautuvan ”Rinteen laella”  –juhlamonologin tuottaminen on palauttanut mieliin Rinteen yhteiskunnallisen merkityksen ja arvokkaan elämäntyön Koillismaan hyväksi.

Kuusamon edelleen vapaana virtaavat kosket saavat ajattelemaan, kuinka suuri merkitys aikaansa edellä olevalla ihmisellä onkaan tulevien sukupolvien elämään! Kuusamon Näyttämö toi tämän esityksessään onnistuneesti esiin.

Juhlamonologin toteuttaminen on ollut pienelle harrastajateatterille todellinen voimanponnistus, tunnustuksen ansaitseva rajaseututeko. 

Vuoden rajaseututoimijat 2019

Rajaseudun ja sen asukkaiden hyväksi tehdystä työstä jaettiin Vuoden rajaseututoimija 2019  -tunnustukset kahdelle:

Elena Hietala, tanssinopettaja, Kuusamo

Tunnustuksena pitkäaikaisesta työstä Kuusamon tanssitaiteen ja nuorten hyväksi. Inspiraation lähde hänen tanssiensa koreografioihin löytyy usein Kuusamon luonnosta ja kuusamolaisuus kietoutuu tansseihin monin eri tavoin. Tanssi toimii yhteisenä kielenä myös yhteistyössä rajan yli.

Elena Hietalan vapaaehtoistyö eri muodoissaan oppilaidensa hyväksi mahdollistaa heidän osallistumisensa alan kisoihin ja menestyksen myötä yhä uudet ikäluokat ovat löytäneet tanssiharrastuksen pariin.

Taivalkosken 4H-yhdistys

Tunnustuksena ansioista maahanmuuttajien kotouttamisessa Taivalkoskelle.

4H:n tarjoamissa työtehtävissä, harjoittelupaikoissa ja kerhoissa eri-ikäiset suomalaiset ja maahanmuuttajat voivat aidosti kohdata ja oppia toisiltaan ja toisistaan.  Kulttuuri, tavat, suomen kieli ja työelämätaidot ovat avain suomalaiseen yhteiskuntaan.

Taivalkosken 4H:n toiminta on arvokas lisä yhteiskunnan kotoutumista edistävälle tarjonnalle.

 

Vuoden rajaseututeko ja Vuoden rajaseututoimijapalkinnot itälappilaisille yhdistykseille jaettiin Sallassa lauantaina 14.9. Palkinnot jakoivat puheenjohtaja Arno Latvus ja hallituksen sallalainen jäsen Kirsi Kangas.

Vuoden rajaseututeko 2019 -palkinto myönnettiin kemijärveläiselle Ystävien yhdistykselle oma-aloitteisesta toiminnasta innostavien liikuntatilaisuuksien järjestämiseksi kemijärveläisille. Maksuttomat tapahtumat yhteiseksi hyväksi piristävät paikallisten mielialaa ja vaikuttavat positiivisesti liikkumattomuutta ja syrjäytymistä vastaan tarjoten monelle myös harrastuksen.

Ystävien yhdistysten toiminta on osoitus hyväntahtoisuudesta ja myötätunnosta muita kohtaan, mikä puolestaan tuo heille monia kiitollisia ystäviä.

Vuoden rajaseututoimijat 2019

Sallan koristytöt

Kunnostautumisesta rohkeana ja ennakkoluulottomana koripallojoukkueena, joka tekee arvokasta seuratyötä.  Sallan Koristytöt kokoaa paikkakunnan tytöt lapsista aikuisiin liikunnan ja hyvän harrastuksen pariin.

Taitava, pitkäjänteinen valmennus, pelaajien taidot ja hyvä yhteishenki on tuonut Sallan koristytöille onnistumisia otteluissa jopa SM-mestaruustasolla.  

Sani Piirainen, Savukoski

Tunnustuksesta pitkäaikaisesta, aktiivisesta toiminnasta Tanhuan kyläyhteisön hyväksi.

Sani Piiraisen monipuolinen osaaminen ja hyvin organisoitu toimintatapa  varmistavat kyläseuran tapahtumien toteutumisen ja onnistumisen. Ansiokas vapaaehtoistyö kylän hyväksi, mikä tapahtuu oman yritystoiminnan ohella, nauttii yleistä arvostusta, eikä Tanhuan kyläyhteisö tulisi toimeen ilman Sanin suurta työpanosta.

Naruskan-Pulkkaviidan kyläseura, Salla

Arvokkaasta vapaaehtoistyöstä Naruska-Pulkkaviidan kyläyhteisön säilymisen hyväksi. Harvaan asutulla seudulla, pitkien välimatkojen päässä kyläseura on onnistunut kehittämään toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia eri-ikäisille kyläläisille ja saattanut heidät yhteen erilaisiin harrastustapahtumiin.

Yhteisön ponnistelujen ansiosta arktisissa oloissa itärajan syrjäkylissä on edelleen virkeää toimintaa ja asukkaat haluavat jäädä kotiseudulleen.