HANKETUKEA KOILLISMAAN JA ITÄ-LAPIN YHDISTYKSILLE

13.5.2019

Rajaseutu ry myönsi 12.000 euroa Koillismaan ja Itä-Lapin vapaaehtoisjärjestöjen organisoimille hankkeille, jotka edistävät nuorten työllistymistä tai muuta aktiivista harrastus-/ vapaaehtoistoimintaa. Tukea annettiin myös toiminnalle, joka edistää ikäihmisten kotona selviytymistä.

 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 17 haetun tuen yhteisarvon ollessa lähes 42.500 euroa.

Tukea myönnettiin seuraaville yhdistyksille: Taivalkosken Metsäveikot 85 ry, Eläkeliiton Savukosken yhdistys, Kuusamon Nuorkauppakamari,  Hautaniemen Perinneyhdistys,  Salmivaaran kyläseura, Lions Club, Kuusamo,  Sallan 4H-yhdistys, Naruska-Pulkkaviita kyläseura.

Keskimääräinen tuki oli noin 1 500 euroa.