KANNANOTTO ITÄISEN POHJOIS-SUOMEN TIEVERKOSTON NOSTAMISEKSI PÄÄVÄYLÄVERKOSTOON

7.12.2018

Rajaseutu ry:n hallitus on kiinnittänyt huomion Liikenne- ja viestintäministeriön antamaan uuteen asetukseen. Uusi asetus Suomen pääväylistä määrittelee vuodenvaihteesta alkaen sen, millaisen palvelutason valtio tarjoaa suurimmilla maanteillä ja rautateillä eli käytännössä kunnossapidon minimitason sekä vaatimukset teiden liittymille. Kainuu ja Lapin itäosat ovat siinä jääneet katvealueelle. Itäisen Pohjois-Suomen tiestöä ei voida päästää rappeutumaan. Se vie pohjan pois metsä-, kaivos-, kivi- ja luonnontuoteteollisuuden sekä kasvavan luontomatkailun kehittämiseltä. Lakiesitys pitäisi saada korjattua siten, että tieyhteys Kajaani-Suomussalmi-Kuusamo-Kemijärvi-Sodankylä sekä Kuusamo-Oulu ja Kajaani-Oulu saadaan mukaan maanteiden pääväyläverkostoon. Rajaseutu ry on lähettänyt kannanottonsa asiassa Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille.