HANKETUEN HAKUAIKA PÄÄTTYY 31.3.

26.3.2018

Rajaseutu ry tukee vuonna 2018 Kainuun maakunnassa pääosin vapaaehtoisvoimin toteutettavaa toimintaa myöntämällä HANKETUKEA yhdistysten tai yhteisöjen organisoimille erilaisille hankkeille.

Rajaseutu ry:n toiminnan tärkeä kohderyhmä ovat rajaseudun nuoret ja toivomme  tämän näkyvän hanketukihakemuksissa. Toiminta ja hankkeet, jotka sitouttavat nuoria kotiseudulleen, myötävaikuttavat  heidän pääsyynsä työelämään, edistävät nuorten omaa yritys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa, ovat esimerkkejä toiminnasta, jota haluamme tukea. Hanketukea voi käyttää esim. nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön tai isomman nuoriin kohdistuvan Leader- tms. hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

Esitykset tuettaviksi hankkeiksi pyydetään tekemään 31.3.2018 mennessä. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet  aikaisemmassa tämän palstan uutisessa KAINUUN MAAKUNTAHANKE 2018. Rajaseutu ry:n hallitus tekee päätökset tuettavista hankkeista huhti-/toukokuun vaihteessa. Hanketukeen on varattu 10.000 euroa.