VUODEN 2017 RAJASEUTUTEKO -PALKINTO JUUAN JA NURMEKSEN 4H-YHDISTYKSILLE!

22.9.2017

Rajaseutu ry jakoi "Yhdessä - pohjoiskarjalaisten yhdistysten järjestöjuhlassa" ensimmäisen kerran Vuoden rajaseututeko -palkinnon. Palkinnolla halutaan tuoda lisää näkyvyyttä vapaaehtoisjärjestöjen työlle ja saavutuksille toiminta-alueellamme. Erityinen paino on nuoria aktivoivalla toiminnalla, joka vähentää nuorisotyöttömyyttä tai edistää rajaseudun nuorten yritys-, harrastus- tai vapaaehtois-toimintaa. Palkinto on maakuntatasoinen ja osa uutta hanketoimintaa, jonka olemme aloittaneet maakuntaliittojen kanssa.

Palkinto myönnettiin Juuan ja Nurmeksen 4H-yhdistyksille niiden innovatiivisesta, nuorten yrittäjyyttä edistävästä toiminnasta.  Juuan ja Nurmeksen 4H-yhdistykset tukevat ja innostavat nuoria (13 – 28-vuotiaita) perustamaan omia yrityksiä kahdessa eri hankkeessa.

Niistä toisessa yhdistykset ovat kehittäneet Yritysseteli-yhteistyön Juuan kunnan ja Nurmeksen kaupungin kanssa.  Nuoret voivat saada 200 – 250 euron arvoisen yrityssetelin käytettäväksi yritystoiminnan aloitusinvestointeihin. Yritysseteli on kunnan/kaupungin tuki uuden 4H-yrityksen perustavalle nuorelle. Edellytyksenä on, että nuori osallistuu 4H-yritysvalmennukseen ennen tuen saamista.

4H-yritystoiminta on nuorten harrastuksenomaista yritystoimintaa oikean yritystoiminnan pelisäännöillä. Yritysseteli mahdollistaa pienimuotoisen yritystoiminnan aloittamisen lähes riskittömästi ja omista taloudellisista edellytyksistä riippumatta. Myös työttömät nuoret voivat kokeilla omaa yritysideaansa menettämättä työmarkkinatukea. Nuori voi myös tehdä palkkatyötä ja toimia samalla yrittäjänä.

Yritystä Somesta -hankkeessa puolestaan Juuan ja Nurmeksen 4H-yhdistykset kehittävät nuorten yritys- ja työllistämistoimintaa edelleen tarjoamalla sosiaalisen median palveluja paikallisten yritysten, maatilojen ja senioriväestön tarpeisiin. Alueen yrityksistä vain murto-osa hyödyntää sosiaalista mediaa. Erilaiset palvelut siirtyvät verkkoon, mutta niiden käyttämisessä erityisesti senioriväestö tarvitsee apua. Nuorilla on taitoa sosiaalisen median hyödyntämisessä ja taidot otetaan käyttöön hyödyttämään vanhempaa väestöä ja yrittäjiä. Samalla nuoret itse hyötyvät saamalla työkokemusta ja tuloja.

Nuorten 4H-yrittäjien tueksi paikalliset yrittäjäjärjestöt luovat yritysohjaaja-verkoston. Sellaista ei toistaiseksi ole missään Pohjois-Karjalan alueen 4H-yhdistyksessä.  Lisäksi jo kokeneemmista 4H-yrittäjistä luodaan mentoriverkosto aloittelevien yrittäjien tueksi.

Yritysseteli-yhteistyö alkoi v. 2016 ja sen ansiosta Juuassa on toiminut 19 nuorten 4H-yritystä ja Nurmeksessa 15.  Tällä hetkellä toimivia yrityksiä alueella on 24.

Yritystä Somesta -hanke on käynnistynyt tämän syksyn aikana Vaara-Karjalan Leader-rahoituksen tuella ja sen myötä uusia nuorten 4H-yrityksiä perustetaan varmasti lisää. Hankkeessa syntyy uusia kumppanuuksia, asiakkuuksia ja uutta työtä nuorille.

Yritysseteli ja Yritystä Somesta ovat innovatiivisia, nuoria innostavia hankkeita, joilla vähennetään alueen nuorisotyöttömyyttä. Hankkeet ovat myös erinomaisia esimerkkejä alueen toimijoiden yhteistyöstä. Hankkeet lisäävät nuorten osaamista ja tuovat heille tärkeää työkokemusta, uusia mahdollisuuksia työllistyä sekä madaltavat kynnystä aikanaan ’oikean’ yrityksen perustamiseen ja päätoimiseen yrittäjyyteen siirtymistä.

Hankkeiden primus motor on Juuan 4H- ja Nurmeksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana toimiva Pirjo Hämynen, jonka aloitteesta ja aktiivisuudesta hankkeet ovat syntyneet.

VUODEN RAJASEUTUTOIMIJAT

Tänään jaetun Vuoden rajaseututeko -palkinnon lisäksi olemme tänä vuonna myöntäneet Pohjois-Karjalaan neljä Vuoden rajaseututoimija -tunnustusta:  Parempi Arki ry, Eno, Kiteen vapaapalokunta ry, Värtsilän Pitäjäyhdistys ry, Tohmajärvi sekä Tmi Rajantuote/Antero Salonen, Hoilola.