RAJASEUTU RY MYÖNSI TUKEA RAJASEUDUN NUORIA AKTIVOIVALLE TOIMINNALLE!

9.6.2017

Rajaseutu ry on myöntänyt lähes 11.000 euroa pohjoiskarjalaisten järjestöjen organisoimille hankkeille, jotka edistävät nuorten työllistymistä ja aktiivista harrastus- tai vapaaehtoistoimintaa.

Tukihakemuksia saapui yhteensä 17, mukana myös monia kylätoiminta-, kotiseututyö- ja kulttuurityötä koskevia hakemuksia. Yhteensä tukea haettiin nelinkertainen määrä jaossa olevaan summaan verrattuna.

Rajaseutu ry:n hallitus päätti ohjata tukensa nuorten työllistymistä ja muuta aktiivista toimintaa edistäville hankkeille. Tukea sai yhdeksän järjestöä ja myönnetty tuki oli keskimäärin 1.200 euroa.

Hanketuki on osa maakuntatasoista hanketoimintaa, jonka Rajaseutu ry on käynnistänyt tänä vuonna. Osana tähän kokonaisuuteen kuuluu myös Vuoden rajaseututeko tai Vuoden rajaseututoimija -tunnustuksen myöntäminen. Tunnustuspalkinto luovutetaan vuonna 2017 henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt rajaseudun nuoria toimimaan rajaseudulla sekä edistänyt nuorten yritys-, harrastus- tai vapaaehtoistoimintaa.

Esityksiä Rajaseutu ry:n tunnustuspalkinnon saajaksi voi tehdä 11.8.2017 saakka alla olevalla lomakkeella.