HANKETUKIHAKEMUSTEN VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ LÄHESTYY

30.3.2017

Rajaseutu ry toteuttaa yhteistyöhankkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa vuonna 2017. Tuemme Pohjois-Karjalan maakunnassa toteutettavaa toimintaa myöntämällä hanketukea yhdistysten tai yhteisöjen organisoimille hankkeille. Palkitsemalla Vuoden rajaseututeon haluamme nostaa esiin Pohjois-Karjalassa tapahtuvaa hyvää toimintaa ja toimijoita ja palkita ne Vuoden rajaseututeko tai Vuoden rajaseututoimija -tunnustuksella.

Rajaseutu ry:n toiminnan tärkeä kohderyhmä ovat rajaseudun nuoret ja toivomme  tämän näkyvän hakemuksissa hanketueksi ja ehdotuksissa rajaseututeoksi. Toiminta ja hankkeet, jotka sitouttavat nuoria kotiseudulleen, myötävaikuttavat  heidän pääsyynsä työelämään, edistävät nuorten omaa yritys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa, ovat muutamia esimerkkejä hankkeista, joita haluamme tukea.

1. Hanketuki rajaseudun hankkeisiin

Esitykset tuettaviksi hankkeiksi pyydetään tekemään 12.4.2017 mennessä oheisella hanketukihakemuksella.

2. Vuoden rajaseututeko tai Vuoden rajaseututoimija

Tunnustuspalkinto luovutetaan vuonna 2017 henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt rajaseudun nuoria toimimaan rajaseudulla ja edistänyt nuorten yritys-, harrastus- tai muuta aktivoimistoimintaa.

Ehdotuksia Rajaseutu ry:n tunnustuspalkinnon saajaksi voi tehdä 11.8.2017 saakka alla olevalla lomakkeella.

Hanketukeen ja palkitsemiseen on yhteensä varattu 10.000 euroa.

 

Liitteet