RAJASEUTU RY TUKEE POHJOISKARJALAISIA TOIMIJOITA V. 2017

10.2.2017

Rajaseutu ry toteuttaa yhteistyöhankkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa vuonna 2017. Tuemme Pohjois-Karjalan maakunnassa toteutettavaa toimintaa myöntämällä hanketukea yhdistysten tai yhteisöjen organisoimille hankkeille. Palkitsemalla Vuoden rajaseututeon haluamme nostaa esiin Pohjois-Karjalassa tapahtuvaa hyvää toimintaa ja toimijoita ja palkita ne Vuoden rajaseututeko tai Vuoden rajaseututoimija -tunnustuksella.

Rajaseutu ry:n toiminnan tärkeä kohderyhmä ovat rajaseudun nuoret ja toivomme  tämän näkyvän hakemuksissa hanketueksi ja ehdotuksissa rajaseututeoksi. Toiminta ja hankkeet, jotka sitouttavat nuoria kotiseudulleen, myötävaikuttavat  heidän pääsyynsä työelämään, edistävät nuorten omaa yritys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa, ovat muutamia esimerkkejä hankkeista, joita haluamme tukea.

1. Hanketuki rajaseudun hankkeisiin

Esitykset tuettaviksi hankkeiksi pyydetään tekemään 12.4.2017 mennessä oheisella hanketukihakemuksella.

2. Vuoden rajaseututeko tai Vuoden rajaseututoimija

Ehdotuksia Rajaseutu ry:n tunnustuspalkinnon saajaksi voi tehdä 1.9.2017 saakka oheisella lomakkeella.

Hanketukeen ja palkitsemiseen on yhteensä varattu 10.000 euroa.

 

Liitteet