RAJASEUTU RY:N OPINTOAPURAHAN HAKIJOISTA 152 SAI APURAHAN.

2.1.2017

Yhteensä 152 rajaseutukunnista kotoisin olevaa 2. asteen opiskelijaa sai ennen joulua tiedon heille myönnetyistä opintoapurahoista. Hakijoita oli runsaat 300 yhteensä 52:sta Rajaseutu ry:n toiminta-alueen 55:stä kunnasta. Jatkoon hyväksytyistä hakijoista 57 %:lle voitiin apuraha myöntää. Jaettujen apurahojen yhteisarvo on 49.200 euroa. Saajat ovat kotoisin Pohjois-Karjalan, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista.

Apurahoista Gustaf B. Thordénin Säätiön Karjalan lahjarahaston myöntämien apurahojen arvo on 15.000 euroa. Säätiön sääntöjen mukaisesti nämä apurahat kohdistetaan Pohjois-Karjalasta kotoisin oleville opiskelijoille.  Rajaseutu ry:n opintoapuraharahastoon ovat varoja lahjoittaneet myös American Women´s Club sekä Eläketurvakeskuksen Virkistysrahasto ja muutamat yksityishenkilöt.

Opintoapurahojen jakaminen 16-20 vuotiaille opiskelijoille on Rajaseutu ry:n tärkein rajaseudulle kohdistama tukimuoto. Apurahan saajille tehdyn kyselyn mukaan sen arvoa, 250 euroa, pidettiin sopivana ja apuraha koettiin tärkeäksi mm. siksi, että se on yksi harvoista apurahoista, joita opiskelija voi itse hakea ja jonka myöskin alaikäinen voi saada. Opintoapurahan hakuehdot koettiin melko tiukkoina, mutta oikeina, jotta apurahan saisivat ne, jotka sen oikeasti tarvitsevat. Apuraha käytetään pääasiallisesti opintovälineistä, ylioppilastutkinnosta sekä vieraalla paikkakunnalla asumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Rajaseutu ry on vuosittain kannustanut apurahoin opinnoissaan menestyneitä lukio- ja ammattiopistovaiheen opiskelijoita.  Perinne on alkanut vuonna 1949 ja tänä vuonna opintoapurahat jaettiin 67. kerran.