RAJASEUTU RY RYHTYY TUKEMAAN VAPAAEHTOISTOIMINTAA

1.7.2016

Rajaseutu ry ryhtyy tukemaan rahallisesti vapaaehtoistoimintaa ja on sopinut yhteistyöhankkeesta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa. Toimintamallia testataan Pohjois-Karjalan maakunnassa v. 2016. Tavoitteena on nostaa esiin hyvää toimintaa kuten yhdistyksiä, niissä toimivia henkilöitä tai niiden erilaisia hankkeita sekä palkita niitä nimeämällä Vuoden rajaseututeko ja/tai Vuoden rajaseututoimija. Ehdotuksia palkittaviksi voi lähettää Rajaseutu ry:lle 20.9.2016 asti. Lisätietoja hakumenettelystä oheisessa liitteessä.