VIIMEINEN "VUODEN RAJAKUNTA" -JUHLA UTSJOELLA 6.12.2015

16.12.2015

Juhlayleisössä oli runsaasti saamenpukuun pukeutuneita.
Juhlayleisössä oli runsaasti saamenpukuun pukeutuneita.
Valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg toivotti juhlaväen tervetulleeksi.
Valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg toivotti juhlaväen tervetulleeksi.
Juhlapuheen piti Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja.
Juhlapuheen piti Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja.
Ylijohtaja tapasi myös saamelaisia veteraaneja.
Ylijohtaja tapasi myös saamelaisia veteraaneja.
Palkitut utsjokelaiset ja Rajaseutu ry:n Matti Väistö.
Palkitut utsjokelaiset ja Rajaseutu ry:n Matti Väistö.
Loppusanat lausui kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio.
Loppusanat lausui kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Utsjoen - Vuoden rajakunnan 2015 - järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa julkistettiin Rajaseutu ry:n myöntämät opintoapurahat, palkittiin kotikuntansa hyväksi toimineita utsjokisia ja luovutettiin toimintaraha Vuoden rajakunnalle. Utsjoki jää historiaan viimeisenä Vuoden rajakuntana, sillä Rajaseutu ry luopuu 14 vuotta kestäneestä perinteestään ja kehittää jatkossa uusia kannustusmuotoja kohdealueilleen. Vuoden rajakunta -tunnustukseen liittynyt veistos "Raja - ihmisen tekemä" jää pysyvästi Utsjoelle, Suomen päälaelle, kahden valtakunnan rajalle.

Itsenäisyyspäivän tapahtumat alkoivat Utsjoen kirkossa juhlamessulla, joka pidettiin suomeksi ja saameksi.  Seppeleen laskun jälkeen siirryttiin Utsjokisuun koulukeskukseen, jossa tilaisuus jatkui ruokailun jälkeen suomenkielisenä.

Juhlan musiikista vastasivat Duovvi-kuoro ja Annukka Hirvaspuoti-Laiti ja puheosuudesta Utsjoen valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg, kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Rajaseutu ry:n puheenjohtaja valtiopäiväneuvos Matti Väistö sekä Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja. Juhlapuheessa Ainasoja totesi, että itsenäisyys ja rajat liittyvät vahvasti toisiinsa ja palautti mieliin, miten raskaasti itsenäisyyden säilyttäminen kosketti juuri Lappia. Rajat tekevät Lapista ainutlaatuisen Suomen maakuntien joukossa, sillä Lapilla on yhteistä naapurimaiden kanssa moninkertaisesti enemmän kuin muun Suomen kanssa. Rajat ylittävä toiminta on luonteva osa jokapäiväistä toimintaa ja Utsjoen kunta on erityisesti ansioitunut jo vuosikymmenten ajan tiivissä ja laaja-alaisessa eri hallinnnon- ja elinkeinoelämän aloille ulottuvassa yhteistyössään Norjan puolella sijaitsevien naapurikuntiensa kanssa. Saamenkielellä on keskeinen rooli rajaseutuyhteistyössä ja Utsjoen kunta on tehnyt paljon saamen kielen siirtymisen turvaamiseksi tuleville sukupolville.

Juhlassa puheenjohtaja Matti Väistö julkisti myös Rajaseutu ry:n opintoapurahojen jaon. Opintoapuraha voitiin myöntää noin puolelle hakijoista eli 135 rajaseudulta kotoisin olevalle opiskelijalle. Opintoapurahojen yhteisarvo on 45.000 euroa, siihen sisältyvät myös Thordénin säätiön myöntämät stipendit, joiden saajat on poimittu Rajaseutu ry:n hakijoiden joukosta. Vuoden rajakunnan 5.000 euron toimintaraha kohdistettiin Utsjoen lapsi- ja nuorisotyölle. Myös "Raja - ihmisen tekemä" -veistos jää viimeiseen Vuoden rajakuntaan.

Rajaseutu ry huomioi juhlassa utsjokelaisia yhteisöjä ja yksityishenkilöitä heidän toiminnastaan kotikuntansa hyväksi:

Utsjokisuun koulu uraauurtavasta opetusyhteistyöstä Norjan Sirman koulun kanssa.

SamiSoster ry ainoana saamelaisena sosiaali- ja terveysalan järjestönä

Sami Siida ry toiminnastaan pohjoissaamen kielen elvyttämiseksi ja vaikuttamisesta saamelaisten oikeuksiin toteuttaa omaa kulttuuriaan.

Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin VPK merkittävästä ja taitavasta vapaaehtoistoiminnasta Utsjoen turvallisuuden ylläpitämisessä.

Aulis Nordberg arvostettuna yhdistystoimijana, jonka määrätietoinen toiminta on vaikuttanut Utsjoen kirkkotupien kunnostamiseen ja säilymiseen jälkipolville.

Niillas Holmberg monipuolisena ilmaisun taitajana, joka taiteen eri keinoin tuo esiin saamelaisuutta ja vaikuttaa saamelaisten, EU:n ainoan alkuperäiskansan kulttuurin ja oikeuksien puolesta.