RAJASEUTUTOIMINTA ORGANISOITIIN UUDELLEEN

5.5.2015

Kokousväkeä
Kokousväkeä
Maakuntaneuvos Pekka Nousiainen on toiminut usein Rajaseutuliiton vuosikokousten puheenjohtajana ja osaa pitää kokousväen mielenkiinnon yllä.
Maakuntaneuvos Pekka Nousiainen on toiminut usein Rajaseutuliiton vuosikokousten puheenjohtajana ja osaa pitää kokousväen mielenkiinnon yllä.
Osa uusista kunniajäsenistä, pöydän päässä Lauri Helimäki, sitten Heli Lehti ja Sylvi Huotilainen. Pöydän toisella puolella Matti Sippola.
Osa uusista kunniajäsenistä, pöydän päässä Lauri Helimäki, sitten Heli Lehti ja Sylvi Huotilainen. Pöydän toisella puolella Matti Sippola.
Opetusneuvos Lauri Helimäki kiitti kaikkien kunniajäsenten puolesta ja kertoi kokemuksistaan rajaseututyössä persoonaalliseen, eloisaan tyyliinsä.
Opetusneuvos Lauri Helimäki kiitti kaikkien kunniajäsenten puolesta ja kertoi kokemuksistaan rajaseututyössä persoonaalliseen, eloisaan tyyliinsä.
Eeva Karttunen esitteli Paula Penttilän kokoamaa rajaseututyön 90-vuotishistoriikkiä.
Eeva Karttunen esitteli Paula Penttilän kokoamaa rajaseututyön 90-vuotishistoriikkiä.

RAJASEUTUTOIMINTA ORGANISOITIIN UUDELLEEN - TOIMINTA SIIRTYI RAJASEUTU RY:LLE. Runsas yhdeksänkymmentä vuotta sitten käynnistynyt rajaseututyö on organisoitu uudelleen. Vuonna 1963 rajaseututyötä tekevien yhdistysten katto-organisaatioksi perustettu Rajaseutuliitto purettiin kevään vuosikokouksessa. Valtakunnallisena rajaseututyön toimijana jatkaa ainoa jäljellä oleva jäsenyhdistys, Rajaseutuyhdistys, jolle myös puretun liiton varallisuus siirrettiin. Toimintaa jatketaan Rajaseutu ry:nä.

Uudistukset merkitsevät toiminnallisen ympyrän sulkeutumista ja paluuta juurille. Olihan Rajaseutuyhdistys aikanaan koko toiminnan käynnistäjä. Sittemmin yhdistyksiä perustettiin eri puolille maata ja vihdoin myös Rajaseutuliitto. Muiden jäsenyhdistysten toiminnan hiipuessa ne on vähitellen purettu, joten katto-organisaatioksi perustettu liitto on käynyt tarpeettomaksi.

Rajaseututyötä jatkavan yhdistyksen nimi lyheni sääntöuudistuksen yhteydessä Rajaseutu ry:ksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rajaseutujen tuntemista ja kehitystä sekä rajaseuduilla asuvien kansalaisten hyvinvointia ja osaamista. Yhdistys tekee yhteistyötä toiminta-alueensa kuntien ja muiden rajaseutujen kehitystä edistävien tahojen kanssa.

Rajaseututyön keskeinen toimintamuoto, nuorten opintojen tukeminen tulee jatkumaan. Yhdistys myöntää opintoapurahoja tuen tarpeessa oleville toisen asteen opiskelijoille. Tuettaviin kohteisiin kuuluu myös nuorison osaamisen ja harrastustoiminnan sekä yrittäjyyden edistäminen.  Tiedotustoiminta ja viestintä keskitetään yhdistyksen kotisivuille ja muihin tiedotuskanaviin.  Rajaseutulehden viimeinen numero ilmestyy toukokuussa.

Utsjoki on Vuoden 2015 Rajakunta ja siellä pidettävässä itsenäisyyspäivän juhlassa julkistetaan kuluvan vuoden opintoapurahojen jako. Samassa tilaisuudessa palkitaan myös utsjokelaisia toimijoita ja luovutetaan toimintaraha kehittämishankkeeseen.

Vuosikokous valitsi Rajaseutu ry:n puheenjohtajaksi valtiopäiväneuvos Matti Väistön. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on Anu Korpinen. Hän oli aiemmin Rajaseutuliiton toiminnanjohtajana. Hallituksen jäseninä ovat Markku Hakkila, Marketta Hietanen, Arno Latvus, Kirsi Kangas, Eeva Karttunen, Olli Lihavainen, Antero Parkkonen ja Kaarina Vaaraniemi sekä varajäseninä Eero Juntunen, Marja Suojoki-Gauriloff ja Leila Vanhanen.

Kunniajäsenikseen Rajaseutu ry:n vuosikokous kutsui Rajaseutuliitosta siirtyneiden kunniajäsenten professori Heikki Kirkisen, valtioneuvos Riitta Uosukaisen ja agronomi Erkki Koljosen lisäksi rovasti Uolevi Alakurtin, opetusneuvos Lauri Helimäen, entinen toimistonhoitaja Sylvi Huotilaisen, entinen talouspäällikkö, fil. maist. Heli Lehden ja maakuntaneuvos Timo A. Säkkisen.