KITEESTÄ VUODEN RAJAKUNTA 2014

21.5.2014

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela veistoksen 'Raja - ihmisen tekemä' äärellä.
Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela veistoksen 'Raja - ihmisen tekemä' äärellä.

Kiteen kaupungista tuli Vuoden Rajakunta 2014. Valinnallaan Rajaseutuliitto haluaa muistaa myös rajaseututyön perustajaa Uuno Branderia, joka oli kotoisin Kiteeltä.

Perusteluissaan raati mainitsee:

"Kiteen kaupungista  on rakentunut koko Keski-Karjalan alueen toiminnallinen keskus, joka on vuosien ajan ollut laajasti yhteistyössä kaikkien Keski-Karjalan kuntien kanssa ja tarjonnut muille kunnille erilaisia julkisia palveluja, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kiteeläiset oppilaitokset ovat olleet aktiivisia venäjänkielisten oppilaiden kouluttamisessa, mikä on luonut haasteita kouluille ja kotouttamiselle, mutta tuonut myös lisäväriä toimintaan. Koulutustoiminta on osaltaan yhdessä Kiteen kaupungin rajan yli Venäjän kanssa harjoittaman monipuolisen lähialueyhteistyön kanssa  ollut omiaan edistämään niin alueen kansainvälisyyttä, kulttuurivaihtoa kuin suvaitsevan ilmapiirin luontiakin. 

Elinkeinoelämän lähialueyhteistyöhankkeiden vaikutuksesta matkailu, kauppa, Niiralan rajanylitykset ja yritystoiminta ovat alueella lisääntyneet.  

Kiteen kaupunki on kireästä taloudestaan huolimatta pystynyt edistämään alueensa väestön hyvinvointia sekä monimuotoista lähialueyhteistyötä. Rajaseudun elinvoimaisuuden vahvistamisessa on Kiteen kaupungin, viranomaisten ja kolmannen sektorin joustavalla yhteistyöllä ollut ratkaiseva merkitys.”

Nimeämällä Vuoden Rajakunnan Rajaseutuliitto r.y. haluaa antaa vuosittain tunnustuksen rajaseutukunnalle, joka on kehittynyt elinvoimaiseksi ja tulevaisuuteen uskovaksi asuin-, työ- ja kasvuympäristöksi asukkailleen.

Vuoden Rajakunnan valinnan teki 3-henkinen raati. Siihen kuuluivat maakuntaneuvos Pekka Nousiainen, valtioneuvos Riitta Uosukainen ja Rajaseutuliiton puheenjohtaja, maakuntaneuvos Timo A. Säkkinen.