PARIKKALA ON VUODEN 2013 RAJAKUNTA (25.4.2013)

25.4.2013

Parikkalan kunta on valittu Vuoden Rajakunnaksi 2013.

Valinnan perusteluissa valintaraati toteaa:

"Parikkala on rajakunta, jonka väkiluku laskee ja ikärakenne muuttuu lähivuosina. Parikkalan kunnalla on suuret haasteet palvelujen säilyttämisessä.

Strategisiksi painopisteiksi haasteista selviytymiseksi on asetettu elinkeinojen monipuolistaminen ja kansainvälistäminen sekä logistisen aseman ja rajanylityspaikan hyödyntäminen. Kunta tavoittelee ’rikkautta rajasta’. Tavoitteena on kansainvälisen rajanylityspaikan avaaminen, joka erinomaisen sijaintinsa vuoksi voidaan hyödyntää mm. matkailussa ja kaupankäynnissä.

Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen on alueen ainoa näköpiirissä oleva konkreettinen elinkeinojen kehittymiseen merkittävästi vaikuttava tekijä. Kaakkois-Suomessa on venäläisten ansiosta ja pääosin yksityisellä kaupan ja palvelujen rahoituksella pystytty vastaamaan alueen työpaikkamenetyksiin. Matkailijoiden kannalta Parikkalan tekee kiinnostavaksi Laatokan läheisyys.

Nykyisessä Parikkalan kunnassa on nähty rajanläheisyys vahvuutena, jota voi monin tavoin hyödyntää. Väestörakenteen muutoksen vuoksi on tärkeää tukea sitä vahvuutta, joka kunnalla sijaintinsa vuoksi on.”

Nimeämällä Vuoden Rajakunnan Rajaseutuliitto r.y. haluaa antaa vuosittain tunnustuksen rajaseutukunnalle, joka on kehittynyt elinvoimaiseksi ja tulevaisuuteen uskovaksi asuin-, työ- ja kasvuympäristöksi asukkailleen.

Vuoden Rajakunnan valinnan tekee 3-henkinen raati. Siihen kuuluvat maakuntaneuvos Pekka Nousiainen, valtioneuvos Riitta Uosukainen ja Rajaseutuliiton puheenjohtaja, maakuntaneuvos Timo A. Säkkinen.

Vuoden 2013 rajakunnan Parikkalan kotisivulle www.parikkala.fi