Studiestipendier

 - för begåvade studerande i Finlands gränsområden

som behöver ekonomiskt stöd


Följande ansökningstid är i augusti-september 2019.

 

Rajaseutu ry's och Gustaf B. Thordéns Stiftelses ’Karjalan lahjarahastos’ studieunderstöd är avsett för unga (16 – 20 år) studerande på andra stadiet i Lapplands, Koillismaas, Kajanalands och Norra Karelens samt Sydöstra Finlands gränskommuner (listan över kommunerna på finska finns här).

Vid bedömning av ansökan kommer framför allt studerandes studieframgång och ekonomiska situation att beaktas. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

Ansökan fylls i elektroniskt på nätet (länken nedan aktiveras då ansökningstiden börjar), den ifyllda blanketten skrivs ut och sänds per post tillsammans med bilagorna.  

Anvisningar för att fylla i blanketten hittar du här. Läs också ofta frågade frågor och svar FAQ (Usein kysyttyä, finns tyvärr endast på finska) innan du kontaktar Rajaseutu ry.

Ansökningarna ska lämnas till posten senast på sista ansökningsdag (poststämpel).

Ansökan på nätet