Opinto-apurahat

Opintoapurahojen haku vuonna 2022 on päättynyt. Hakuajan puitteissa eli viimeistään postileimalla 30.9. lähetettyjä hakemuksia voi täydentää liitteillä lokakuun ajan. 
-----

Tutustu ensin alla olevaan ohjeeseen ja siirry sitten kirjautumaan hakulomakepalveluun.

HUOM! Jotta hakemus otetaan käsittelyyn, se pitää postittaa viimeistään postileimalla 30.9.2022. Hakemukseen tarvittavia liitteitä voi kuitenkin toimittaa jälkikäteen eli täydentää ajoissa saapunutta hakemusta lokakuun ajan. 

Rajaseutu ry:n opintoapuraha on tarkoitettu taloudellista tukea tarvitseville 16–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat kotoisin Rajaseutu ry:n toiminta-alueen kunnista ja ovat Suomen kansalaisia. Opintoapurahan hakijan kotikunnan on kuuluttava Rajaseutu ry:n toiminta-alueeseen.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa hakijan perheen taloudellinen tilanne. Opintomenestyksellä on myös merkitystä. Hakija allekirjoittaa hakemuksen itse.

Rajaseutu ry:n opintoapuraha on 350 euroa. Apurahapäätökset tehdään joulukuun alussa, jolloin apurahat myös maksetaan.

Rajaseutu ry tekee yhteistyötä Säätiö Gustaf B.Thordénin Karjalan rahaston kanssa, joka myöntää opintoapurahoja Pohjois-Karjalaan.

Vuoden 2022 hakuaika on 17.8.–30.9.

Opintoapurahan hakuedellytykset vuonna 2022

 • opiskelija opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa: lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa 3-vuotista tutkintoa peruskoulun jälkeen eikä ole opiskellut ennen tätä toisen asteen tutkintoa muualla
 • opiskelija on 16–20-vuotias (s. 2002–2006, syntymävuosi ratkaisee, ei kuukausi)
 • opiskelija on Suomen kansalainen ja hänen kotikuntansa kuuluu Rajaseutu ry:n alueeseen.
 • opiskelijan ja hänen perheensä taloudellinen tilanne on tiukka
 • Peräkkäisinä vuosina ei voi saada opintoapurahaa. Vuonna 2021 avustuksen saaneelle opiskelijalle ei myönnetä avustusta vuonna 2022
 • vain yksi opiskelija samasta perheestä voi saada opintoapurahan hakuvuonna. Kuitenkin, jos täysi-ikäinen, opiskeleva sisarus asuu pysyvästi omillaan ja vastaa omasta taloudestaan täysin itsenäisesti, hän voi hakea opintoapurahaa kotona asuvan sisaruksen ohella.
 • Oppivelvollisuuden laajenemisen vuoksi valtio takaa maksuttoman opiskelun vuonna 2021 ja vuonna 2022 toisen asteen opinnot aloittaneille/aloittaville, pääosin vuonna 2005 ja 2006 syntyneille opiskelijoille. Kelan maksamat opintoetuudet katsotaan tuloksi. Nämä julkiset etuudet huomioidaan opintoapurahojen myöntämiseen liittyvissä päätöksissä, mutta ne eivät ole este hakea opintoapurahaa.

Ensin lomake täytetään, tallennetaan ja lähetetään sähköisesti. Sähköisen lähettämisen jälkeen lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan sekä postitetaan tarvittavien liitteiden (4 kpl) kanssa Rajaseutu ry:hyn.

Vain hakujärjestelmään syötetyt hakemukset käsitellään.

Hakemukseen pitää liittää neljä asiakirjaa
 

1.  Ote väestötietojärjestelmästä (Digi- ja väestötietovirasto www.dvv.fi) TAI VAIHTOEHTOISESTI virkatodistus (seurakunnan aluekeskusrekisteri)

Todistus kannattaa ottaa huoltajan nimellä siten, että lapset ovat todistuksessa mukana. Todistuksessa tarvittavat tiedot: perheen koko, vanhempien ja lasten henkilötiedot; kotikunta, syntymäkunta sekä kansalaisuus. Asiakirja tilataan Rajaseutu ry:n opintoapurahan hakua varten.

Tilauksessa pitää aina mainita tilaajan henkilötiedot, otteelle tarvittavat tiedot (perheen koko, vanhempien ja lasten henkilötiedot; kotikunta, syntymäkunta ja kansalaisuus) sekä kertoa, että ote tarvitaan Rajaseutu ry:n opintoapurahahakua varten.

Tilaathan asiakirjan hyvissä ajoin ennen hauen päättymistä, toimituksessa voi olla ruuhkaa. Ote on maksullinen. 

 • Ote väestötietojärjestelmästä (vtj-todistus): otteen väestötietojärjestelmästä (vtj-todistus) voi tilata helpoiten Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisesta puhelinpalvelusta 0295 536 230 (arkisin klo 9 - 12).  Puhelu ja jonotus maksavat soittajan oman operaattorin sopimuksen mukaisen paikallisverkko- ja matkapuhelinmaksun verran.  Huomioithan, että tarvittavaa todistusta ei voi tilata itsepalveluna Digi- ja väestötietoviraston sähköisestä asiointipalvelusta eikä kyseessä ole elossaolotodistus, asukasluettelo tai sukuselvitys. Vaikka tilaus asiointipalvelun kautta ei ole mahdollinen, tilauksen voi kuitenkin tehdä sähköpostitse vtj-todistus -alkuisen salatun turvapostin kautta, johon pääsy löytyy Digi- ja väestötietoviraston sivun alaosasta kohdasta ”Todistukset väestötietojärjestelmästä".

Ote väestötietojärjestelmästä (vtj-todistus) on maksullinen (18 euroa).

tai vaihtoehtoisesti todistuksen voi tilata

 • Seurakuntaan kuuluvat voivat tilata virkatodistuksen myös seurakunnan aluekeskusrekisteristä. Oman seurakunnan nettisivuilta löytyvät oikean aluekeskusrekisterin yhteystiedot. Tilaus on helpointa tehdä puhelimitse, jolloin tilauksen yhteydessä voi kertoa tarkasti, mitä tietoja todistukseen tarvitaan (perheen koko, vanhempien ja lasten henkilötiedot; kotikunta, syntymäkunta ja kansalaisuus). Huomioi, että kyseessä ei ole sukuselvitys.


Virkatodistus seurakunnasta on maksullinen.


2. Vuoden 2021 esitäytetty veroilmoitus varallisuustietoineen

 • Kopiot molempien vanhempien tai huoltajan vuoden 2021 esitäytetyistä veroilmoituksista, joista selviää tulojen lisäksi omaisuus eriteltynä. Jos hakijalla on ollut tuloja tai hän on yli 18-vuotias, myös hänen esitäytetty veroilmoituksensa liitetään hakemukseen. Esitäytettyä veroilmoitusta voi täydentää halutessaan vuoden 2021 verotuspäätöksellä. Verotustodistus ei riitä.
   
 • Jos vanhemmilla ei ole lainkaan tuloja, pyydetään selvittämään syy tilanteeseen.
   
 • Mikäli hakija on täysi-ikäinen, muuttanut pysyvästi omilleen ja vastaa täysin itsenäisesti taloudestaan, hakemuksen tiedot voi ilmoittaa ja lähettää liitteet vain omasta taloudestaan mukaan lukien mahdollinen av(i)opuoliso ja lapset. On kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa myös vanhempien tulot.
   
 • Jos vanhemmat ovat eronneet, yksinhuoltajaksi merkitään se vanhempi, jonka luona lapsi asuu, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Muualla asuvan vanhemman tulot on kuitenkin ilmoitettava. Myös uusioperheestä pyydetään mainitsemaan.

3. Opiskelutodistus tai läsnäolotodistus

 • opiskelutodistus oppilaitoksesta eli läsnäolotodistus, jonka saa oppilaitoksen kansliasta.

4. Kopio koulu- tai jaksotodistuksesta

 • jäljennös hakijan viimeisestä koulu- tai jaksotodistuksesta (esim. opintosuoritusote, opintokortti tai peruskoulun päättötodistus), josta käy ilmi opintomenestys.

Postita ajoissa
Hakemus on postitettava Rajaseutu ry:hyn (Tunturikatu 6 A 19, 00100 Helsinki) viimeistään perjantaina 30.9.2022 (postileima). Puutteellisesti täytettyjä, liitteettömiä, vajain postimerkein varustettuja tai hakuajan päättymisen jälkeen postileimattuja hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Opintoapurahahakemuksen lähettänyt opiskelija on velvollinen ilmoittamaan, mikäli opinnot keskeytyvät syyslukukauden aikana.

Apurahapäätökset tehdään jolukuun alkuun mennessä, jolloin apurahojen saajat ovat selvillä. Maksupäivä kerrotaan Rajaseutu ry:n kotisivuilla. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Kunnat, joihin Rajaseutu ry:n opintoapurahoja myönnetään
Lappi
: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio
Pohjois-Pohjanmaa: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Vaala
Kainuu: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Pohjois-Karjala: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juukaa, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
Kaakkois-Suomi: Imatra, Lappeenranta, Miehikkälä, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Virolahti

Lisätietoja: Rajaseutu ry, rajaseutu(a)rajaseutu.fi tai numerosta 050 572 7622