Opinto-apurahat

 

Vuoden 2021 opintoapurhahahaku aukeaa elokuussa.

 

Vuoden 2020 opintoapurahojen hakuaika on päättynyt.

Rajaseutu ry:n sekä Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan lahjarahaston opintorahat on tarkoitettu 16 - 20 -vuotiaille, toisen asteen opiskelijoille: lukio, ammatillinen oppilaitos tai kansanopisto (3-vuotinen tutkinto) kattamaan opiskelusta aiheutuvia kustannuksia.


Opintoapurahan hakijan kotikunnan on kuuluttava Rajaseutu ry:n toiminta-alueeseen. Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat ensisijaisesti opintomenestys sekä hakijan perheen taloudellinen tilanne.

Hakulomake

Sähköiselle hakulomakkeelle kirjaudutaan hakulomakepalvelussa.

Valmiiksi täytetty lomake tallennetaan ja lähetetään järjestelmästä ensin sähköisesti ja sen jälkeen tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään postitse tarvittavien liitteiden kanssa Rajaseutu ry:n toimistoon. Kaikki opintoapurahahakemuksessa olevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukaudella hakemuksen lähettämisen jälkeen, on hänen ilmoitettava asiasta.

Lue ensin huolellisesti opintoapurahan hakemiseen liittyvät ohjeet, jotka löydät myös tästä linkistä. Vain ohjeiden mukaan täytetyt ja toimitetut hakemukset otetaan käsittelyyn.

Usein kysyttyä-kohdasta saat apua hakemukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Hakemus liitteineen on postitettava viimeistään viimeisenä hakupäivänä (postileima).