Matkailuhanke

Matkailuhanke

Matkailu on tällä hetkellä voimakkaasti kasvava elinkeino. Sen merkitys korostuu etenkin luonto- ja kulttuurimatkailua tarjoavalla rajaseudulla. Ala on työvoimavaltaista ja palveluammatissa työ tehdään nimenomaan paikan päällä.

Rajaseutu ry on tukenut esimerkiksi yhteistyökumppaninsa  ProAgrian tuottamia maaseutumatkailun yritys- ja kehittämishankkeita, joilla luodaan uutta työtä ja toimeentuloa maakuntaan.

Tällä hetkellä on menossa luonnontuote- ja matkailualan yhdistävä ja uutta yrittäjyyttä synnyttävä hanke Kuusamon Naturpoliksen kanssa.