Matkailuhanke

Matkailuhanke

Matkailu on tällä hetkellä voimakkaasti kasvava elinkeino. Sen merkitys korostuu etenkin luonto- ja kulttuurimatkailua tarjoavalla rajaseudulla. Ala on työvoimavaltaista ja palveluammatissa työ tehdään nimenomaan paikan päällä.

Rajaseutu ry on tukenut esimerkiksi yhteistyökumppaninsa  ProAgrian tuottamia maaseutumatkailun yritys- ja kehittämishankkeita, joilla luodaan uutta työtä ja toimeentuloa maakuntaan. Kuusamon kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n kanssa on kehitetty luontomatkailua ja luonnontuotteiden tuotteistamista kansallispuistojen myymälöitä varten.

Tällä hetkellä on menossa luonnontuotteiden talteenottoa ja ostopistetoimintaa kehittävä hanke Suomen itärajalla. Rajaseutu ry osallistuu myös Tornionjoen koskikalastuskulttuurin ylläpitämiseen yhteistyökumppaninsa Pro Siika ry:n kautta.