Hanketoiminta

Vuoden 2021 hanketuki ja rajaseututunnustukset
 

VUODEN RAJASEUTU-TUNNUSTUKSET 2021 - HAUSSA TEKOJA JA TOIMIJOITA
Rajaseutu ry jakaa tänä vuonna rajaseututunnustuksia Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Rovaniemen, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueella. Kyseisten kuntien alueella vaikuttavia ihmisiä ja järjestöjä voi ehdottaa palkintojen saajiksi.

Tunnustus tuo lisää näkyvyyttä yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen saavutuksille ja nostaa esiin hyvää toimintaa ja työssään onnistuneita ihmisiä. Rajaseutu ry:n hallitus valitsee palkinnon saajat. Palkitseminen tapahtuu myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa.

Ehdotuksia alueellista hyvinvointia edistäneistä henkilöistä, toiminnasta tai järjestöistä voi tehdä 31.5. asti osoitteeseen rajaseutu(a)rajaseutu.fi
 

 

Vuoden 2021 hanketuen haku on päättynyt. Kiitos kaikille hakemksen lähettäneille. Päätökset hanketuen saajista tehdään toukokuun aikana.

Vuonna 2021 Rajaseutu ry:n hanketukea voivat hakea uusiin hankkeisiin Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Rovaniemen, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueella toimivat yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt.

Tuettavien hankkeiden kohteena ovat nuoret ja ikäihmiset sekä sukupolvia yhdistävä toiminta. Tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä, omaa yritystoimintaa tai vapaa-ajan aktiivista harrastetoimintaa. Tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia, kotona selviytymistä ja ehkäistä yksinäisyyttä esimerkiksi yhteisöllisten liikunta- ja aktivointihankkeiden avulla.

Valinnassa painotettavia kriteereitä

  • Hankkeen vaikuttavuus ja sen tavoittamien henkilöiden määrä suhteessa kohderyhmään
  • Hankkeen kyky luoda uutta toimintaa, yhteistyötä tai käytäntöjä
  • Digitalisaation hyödyntäminen
  • Vastuullinen toimintatapa
  • Tänä vuonna toivotaan erityisesti, että avustettavien hankkeiden toiminta lieventäisi koronaepidemian aiheuttamia ongelmia eri toimialoilla (esim. kulttuuri ja matkailu) sekä auttaisi yleisesti syrjäytymisen ehkäisyssä.

Hanketuen käyttö
Myönnetty hankeavustus on käytettävä vuonna 2021 ja se maksetaan hankkeen aikana toteutuneita kustannuksia vastaan hankkeen käynnistyttyä. Hanketuen voi käyttää myös suuremman hankkeen omarahoituksena esim. Leader-hankeessa. Hanketukea ei kuitenkaan myönnetä eikä sitä voi käyttää jo ennen hankkeen myöntämistä toteutettuihin projekteihin / toteutuneisiin kustannuksiin.

Hakuaika on käynnissä 17.3.2021 asti. Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista toukokuussa.

Hanketukeen vuonna 2021 tuettaville hankkeille  on varattu yhteensä 11 000 euroa.

Hanketukea haetaan lomakkeella, jonka voi lähettää mahdollisten liitteiden kanssa sähköpostitse: rajaseutu(a)rajaseutu.fi tai postitse: Rajaseutu ry, Tunturikatu 6 A 19, 00100 HELSINKI

Lisätiedot: Rajaseutu ry / Elina Nihtilä, puh 050 572 7622