Hanketoiminta

Hanketuki ja Vuoden rajaseututeko/-toimija

Rajaseutu ry on käynnistänyt hanketoiminnan tukemisen rajaseutukunnissa maakuntatasolla. Toiminta alkoi Pohjois-Karjalan maakunnasta vuonna 2017.

Hanketuella haluamme tukea maakunnassa toteutettavaa toimintaa kuten yhdistysten ja yhteisöjen organisoimia hankkeita.

Vuoden rajaseututeon palkitsemisella haluamme nostaa esiin hyvää vapaaehtoistoimintaa ja toimijoita.

Toimintamme tärkeä kohderyhmä ovat rajaseudun nuoret ja tämä korostuu hanketuki- ja rajaseututeko/-toimija valinnoissa. Toiminta ja hankkeet, jotka sitouttavat nuoria kotiseudulleen, madaltavat heidän pääsyään työelämään tai edistävät nuorten yritys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa ovat muutamia esimerkkiä toiminnasta, jota haluamme tukea.

Hanketoiminta ja Vuoden rajaseututeko/-toimija korvaavat osittain Vuoden rajakunnan valintaa, mikä päättyi v. 2015.

Vuoden 2019 hanketuki kohdistetaan toiminta-alueemme Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin kuntien vapaaehtoisjärjestöille. Hakuaika 15.3.2019 asti, lisätietoja Etusivun uutispalstan uutisessa 24.1.2019.

Matkailuhanke

Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinoista Suomessa, sen merkitys korostuu syrjäseuduilla, koska se on työvoimavaltaista eikä työtä voi ulkoistaa muualle.

Rajaseutu ry tukee yhteistyökumppaninsa esim. ProAgrian tuottamia maaseutumatkailun yritys- ja kehittämishankkeita, joilla luodaan uutta työtä ja toimeentuloa maakuntaan.

Hanke on käynnistynyt Etelä-Karjalassa vuonna 2017 ja toimintamallin hiouduttua sitä hyödynnetään myös muissa rajamaakunnissa.