Rajaseutu-lehti

Rajaseutu-lehti ilmestyi 90 vuotta tavoitteenaan toimia tiedonvälittäjänä ja keskustelufoorumina Suomen rajaseutua koskevissa asioissa. Lehden ilmestyminen päättyi ja viimeinen numero ilmestyi toukokuun puolivälissä 2015.

Jatkossa Rajaseutu ry:n viestintää hoidetaan yhdistyksen kotisivujen kautta, sähköistä ja muuta viestintää kehitetään kiinnostusryhmät parhaiten tavoittaviin kanaviin.