Historiaa

Vapaaehtoisjärjestö Suomen rajaseutujen tukemiseksi

Rajaseutu ry on pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimiva aatteellinen, rekisteröity yhdistys, joka tekee yhteistyötä toiminta-alueensa kuntien ja muiden rajaseutujen kehitystä edistävien tahojen kanssa.

Historiaa

Suomen itsenäistyttyä v. 1917 Neuvostoliiton vastainen rajamme sulkeutui. Vähitellen todettiin elinolojen Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittyvän hitaammin kuin muualla Suomessa. Rajaseutuja alettiin pitää "reuna-alueina", etäisinä syrjäseutuina verrattuna etelän rintamaihin.

Isänmaalliset kansalaiset maan menestyvimmissä osissa totesivat, että olosuhteet ja elämä rajaseuduilla oli kehitettävä lähemmäksi sitä tasoa, joka vallitsi Suomen muissa osissa. Vain siten olisi mahdollista kytkeä syrjäiset rajaseudut kiinteästi muuhun Suomeen ja yhdistää kansa. 

Järjestelmä rajaseudun asukkaiden tukemiseksi perustettiin vuonna 1923. Silloin valtio alkoi myöntää vuotuisessa tulo- ja menoarviossaan varoja ns. maataloudelliseen rajaseututoimintaan, joka oli maatalouden neuvontaa rajaseuduilla. Samana vuonna  perustettiin Suomalaisuuden Liittoon rajaseutuosasto, vapaaehtoinen kansalaisjärjestö, tukemaan rajaseudun asukkaita niissä ongelmissa, jotka johtuvat raja-alueiden olosuhteista. Vuonna 1927 toiminta rekisteröitiin Suomen Rajaseutuyhdistys r.y. -nimiseksi. Vapaaehtoistoiminta laajeni 1930-luvulla toisen Tampereelta lähtöisin olevan järjestön; Rajaseudun Ystävien yhdistysten välityksellä koko Suomeen. Vuonna 1963 Rajaseudun Ystävien yhdistykset ja Rajaseutuyhdistys yhdistyivät Rajaseutuliittoon.

Elämä rajaseuduilla on sittemmin kehittynyt paljon. Julkinen, valtion ja kuntien tuki kuntalaisille on rajaseuduilla yleensä riittävä – niin kuin maan muissakin osissa. Pitkät välimatkat, työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen vaikeudet ja harvaanasutut taajamat aiheuttavat kuitenkin edelleen rajaseudun asukkaille haasteita.

Toiminnan taloudelliset perusteet

Vuonna 1967 valtio lopetti varojen myöntämisen maataloudelliseen rajaseututoimintaan. Neuvonta yhdistettiin yleiseen, koko maan kattavaan maatalousneuvontaan.

Rajaseutuliitto purettiin runsaan 50 vuoden kuluttua vuonna 2015 ja toiminta siirrettiin ja sitä jatkaa ainoa jäljellä oleva yhdistys Rajaseutuyhdistys valtakunnallisena järjestönä, uudella nimellä Rajaseutu ry. 

Yli yhdeksänkymmenen vuoden aikana yhdistys on saanut vastaanottaa testamenttivaroja ja muita yksityisiä lahjoituksia niin, että toimintaa voidaan ylläpitää pääoman tuotolla - verrattain vaatimattomalla tasolla.