TUKEA NUORIA AKTIVOIVALLE TOIMINNALLE

7.5.2018

Rajaseutu ry myönsi lähes 11.000 euroa kainuulaisten järjestöjen organisoimille hankkeille, jotka edistävät nuorten työllistymistä tai muuta aktiivista harrastus-/vapaaehtoistoimintaa.

Hakemuksia saapui yhteensä 11 haetun tuen yhteisarvon ollessa lähes 20.000 euroa.

Rajaseutu ry:n hallitus päätti ohjata tukensa nuorten työllistymistä ja muuta aktiivista toimintaa edistäville hankkeille. Tukea sai kahdeksan järjestöä ja myönnetty tuki oli keskimäärin 1.300 euroa.

Hanketuki on osa Rajaseutu ry:n maakuntatasoista hanketoimintaa, joka tänä vuonna kohdistuu Kainuun maakuntaan. Osana tähän kokonaisuuteen kuuluu myös VUODEN RAJASEUTUTEKO tai VUODEN RAJASEUTUTOIMIJA 2018  -tunnustusten myöntäminen. Palkinnoilla haluamme tuoda lisää näkyvyyttä vapaaehtoisjärjestöjen työlle ja saavutuksille Kainuun maakunnassa ja nostaa esiin hyvää toimintaa ja toimijoita. Erityinen paino tässäkin on nuoriin kohdistuvassa toiminnassa.

Esityksiä palkinnon saajaksi voi tehdä 31.5.2018 saakka alla olevalla lomakkeella. Palkinnot luovutetaan Kainuun maakuntajuhlassa elokuussa.