PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ON VUODEN 2012 RAJAKUNTA (4.5.2012)

4.5.2012

Vuoden rajakunnaksi valittiin Pudasjärvi

 

Valinnan perusteluissa valintaraati toteaa:

”Pudasjärven kaupunki on toiminut aktiivisesti turvatakseen harvaan asutun ja laajan kunnan peruspalvelut. Kaupunki on aktivoinut asukkaitaan sekä kyläyhteisöjä omaehtoiseen kehittämistyöhön ja toimeentulon turvaamiseen. Pudasjärven kaupungin perusajatuksena on, ’ettei kyse on niinkään rahasta vaan uudenlaisesta ajattelusta ja tekemisestä – samat ihmiset tekevät uudenlaisia töitä – uudella tavalla’.

Kaupunki harjoittaa kansainvälistä, rajat ylittävää yhteistyötä Luoteis-Venäjän suuntaan ja on toiminut aktiivisesti suomalais-ugrilaisen kulttuurin ja perinteen kehittämiseksi Komin tasavallan kanssa. Pudasjärven kaupunki on ansiokkaasti edistänyt aktiivista pakolaispolitiikkaa ja suvaitsevan ilmapiirin luomista ja saanut tunnustusta maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden kotouttamisesta, jota myönteisen ja avoimen ilmapiirin myötä myös asukkaat ja kansalaisjärjestöt laajasti tukevat.”

Vuoden Rajakunnan valitsi 3-henkinen raati, johon kuuluvat valtioneuvos Riitta Uosukainen, Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen sekä Rajaseutuliiton puheenjohtaja, maakuntaneuvos Timo A Säkkinen.