Tervetuloa Rajaseutu ry:n verkkosivuille!

 

(fb-sivulle tästä)

 

Rajaseutu ry on kansalaisjärjestö.

Tavoitteenamme on turvata vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja yhdistyksen voimavarat huomioon ottaen rajaseudun asukkaille ja kehitykselle mahdollisimman hyvä tulevaisuus.

Rajaseututyötä on maassamme tehty yli 90 vuoden ajan. Tänä aikana ovat sekä  toimintaympäristö että toimintamuodot suuresti muuttuneet. Rajaseutualueiden elinvoima on heikentynyt, kun väestö vähenee ja ikääntyy. Tämä lisää avun ja palvelujen tarvetta. Samaan aikaan on alueilla kuitenkin kyettävä panostamaan osaamiseen, elinkeinojen kehittämiseen ja tulevaisuuteen.

Rajaseutu ry toimii yksin tai yhdessä muiden kanssa pyrkien tukemaan toiminta-alueensa asukkaiden ja pienyritysten menestymistä ja hyvinvointia.

Tuemme nuorten opiskelua myöntämällä heille opintoapurahoja. Yhteistyökumppaneidemme hankkeita taloudellisesti tukemalla myötävaikutamme uuden työn ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle, jotta asukkaat voivat tulla toimeen ja jäädä asumaan kotiseudulleen.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Stipendit
Rajaseutu-lehti
Rajaseutuyhdistys
Rajan Joutsen -tuotteet